17 oktober 2020

Knoop doorgehakt; Rembrandtbrug over de Oude Rijn !

Afgelopen donderdag, 15 oktober 2020, heeft de gemeenteraad van Woerden tegen middernacht een belangrijk besluit genomen. Middels 25 stemmen vóór en 6 stemmen tegen werd opdracht gegeven om een extra brug over de Oude Rijn te realiseren in Woerden-west.

Met de realisatie is een netto-investeringsbedrag van 20 miljoen euro gemoeid. Het CDA Woerden is blij met dit besluit: "Een historisch besluit", aldus CDA-fractievoorzitter Job van Meijeren. "Na tientallen jaren van praten en onderzoek is nu de knoop doorgehakt en gaan we aan de slag".

De discussie in de gemeenteraad verliep inhoudelijk en scherp. De verschillende brugvarianten werden nog kort besproken. Het CDA Woerden heeft eerder al aangegeven voorstander te zijn van de voorliggende variant (KLIK HIER). Van Meijeren: "Van alle varianten is dit zonder twijfel de beste optie. Het levert de grootste bijdrage aan afname van verkeer op de route Rembrandtlaan, Jozef Israëlslaan, Boerendijk, en Hoge Rijndijk. Deze variant heeft ook breed draagvlak bij inwoners en ondernemers".

"In het perspectief van toekomstige ontwikkelingen sluit deze variant ook aan bij de visie van de stad. Een grootschalige woningbouwontwikkeling aan de westzijde van Woerden zien wij de komende tien tot twintig jaar niet gebeuren, gelet op de binnenstedelijke mogelijkheden. Bovendien blijft het doortrekken van de Hollandbaan naar de Zuidelijke Randweg (het zuidelijke deel van de westelijke randweg) nog altijd mogelijk".

De focus van het debat lag op de financiering. Gelet op de financieel krappe tijden pleitten sommige partijen voor uitstel of afstel van de investering. Wat het CDA Woerden betreft is dat nu niet aan de orde. Van Meijeren: "Dit is een investering die gericht is op de toekomst van Woerden, en we moeten dan verder vooruit durven kijken dan een paar jaar. Het is per slot van rekening ook een investering die we over veertig jaar en meer afschrijven. De investering is weliswaar 20 miljoen euro, maar de jaarlijkse lasten voor aflossing, afschrijving en onderhoud bedragen 1,1 miljoen euro. We hebben daar in 2018 en in de recente heroriëntatie middelen voor vrijgemaakt".

In de afgelopen maanden is het beeld gecreëerd dat de onroerendezaakbelasting (OZB) fors moet worden verhoogd en het sociaal domein flink gekort vanwege de investering in de brug. Dat beeld ligt echter genuanceerder, benadrukt Van Meijeren. "De financiën van Woerden staan met name onder druk door oplopende kosten in het sociaal domein, net als bij veel andere gemeenten. Die kosten stegen de afgelopen jaren in totaal 8 miljoen euro. We geven aan het sociaal domein nu meer dan 50 miljoen euro per jaar uit. Vanuit het Rijk is die kostenstijging maar beperkt gecompenseerd".

"Dit betekent dat Woerden net als alle andere gemeenten moet uitzoeken hoe dat kan worden opgevangen in de begroting. Er had voor kunnen worden gekozen om dat deels te doen door geen brug aan te leggen. Dat had echter niet onze voorkeur, omdat het verkeersprobleem al te lang voor ons is uitgeschoven". De gemeente Woerden heeft in september 2020 een pakket van ombuigingen, bezuinigingen en lastenverhogingen vastgesteld van in totaal 6,5 miljoen euro.

Met het raadsbesluit om een extra brug aan te leggen in Woerden-west krijgt wethouder Arjan Noorthoek de opdracht om hiermee aan de slag te gaan. De brug moet naar verwachting in 2026 zijn gerealiseerd. Vanaf dat moment zal de leefbaarheid in een aantal wijken in Woerden-west flink toenemen. Wethouder Arjan Noorthoek heeft in de raad toegezegd extra maatregelen te willen nemen langs de Hollandbaan om de toename van verkeer daar niet tot overlast te laten leiden. Ook hij sprak van een historisch besluit: "Hier is zóveel jaar over gesproken, en nu gaan we tenminste met een oplossing aan de slag. Ik sta hier echt helemaal achter en ga met veel energie aan deze opdracht beginnen".

Het voorstel werd in de raad gesteund door de fracties van Lijst van der Does, ChristenUnie-SGP, D66, STERK Woerden, VVD Woerden, Partij voor de Toekomst en het CDA Woerden. Alle informatie is ook te lezen op brugwoerdenwest.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.