24 maart 2020

Let goed op jezelf en op elkaar !

LET GOED OP JEZELF EN OP ELKAAR

Opeens zijn we in een onvoorstelbare situatie terechtgekomen. Heel Nederland ligt plat. Er zijn diverse, enorm ingrijpende maatregelen genomen om het Coronavirus in te dammen. De piek moet omlaag, zodat de zorg niet overbelast raakt en we levens kunnen redden. Het is een situatie die zo ingrijpend is dat we dit ons hele leven zullen herinneren.

Ook de gemeente Woerden wordt fors geraakt door de maatregelen. Inmiddels is er een aantal vastgestelde patiënten in de gemeente, maar omdat niet iedereen meer wordt getest ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk nog wel iets hoger. We hopen op hun voorspoedig herstel en op het verder beperkt blijven van het aantal besmettingen. Daarbij denken we in het bijzonder aan de meest kwetsbaren. In Huize Gaza, het Waterschapshuis, het Oude Land en Weddesteyn bijvoorbeeld. Mensen in een latere fase van het leven, die doorgaans extra kwetsbaar zijn voor deze gemene virusziekte. We zijn dankbaar voor de vele inwoners van onze gemeente die zich inzetten in de zorg, het (thuis)onderwijs en op vele andere plekken om onze samenleving draaiend te houden.

De crisis raakt ook onze lokale economie. Allereerst is de horeca fors geraakt door de sluiting. Maar ook bijvoorbeeld ZZP’ers krijgen het stevig te verduren. Andere bedrijven kunnen het werk nog gaande houden, maar wel met steeds meer onzekerheid. We zijn blij met de forse maatregelen van het kabinet. De gemeente Woerden heeft, in overleg met de POVW, aanvullende maatregelen genomen. Ondernemers zijn hierover geïnformeerd, en meer informatie staat op de website van de gemeente Woerden.

Ook het maatschappelijk middenveld wordt flink getroffen. Stadsmuseum, theater en bibliotheek zijn gesloten. Voor sportverenigingen is het seizoen feitelijk ten einde. Ouderenactiviteiten, jongerenwerk, het is allemaal grotendeels stopgezet. De gemeente moet snel de balans gaan opmaken over welke gevolgen dit heeft voor de korte en langere termijn.

De impact op onze samenleving is al fors en zal ook fors blijven. Kerkdiensten zijn digitaal of afgelast. Grote evenementen vinden niet meer plaats. Koningsdag, 4 en 5 mei, de herdenking van 75 jaar bevrijding, we zullen het allemaal op een heel andere manier gaan meemaken dan we ons hadden voorgesteld. Dat moeten we later nog maar eens goed inhalen.

Op dit moment is het ook bewonderenswaardig wat we zien ontstaan aan samenlevingsinitiatieven. Er zijn de ‘Helden van Harmelen’, en in de gemeente Woerden is een opzet die initiatieven verbindt aan hulpvragers. Kijk daarvoor maar eens op Woerdenvoorelkaar.nl. In Zegveld zijn jongeren een actie gestart in samenwerking met het dorpsplatform en Zegveld Zorgt. Er is een steunactie voor de Voedselbank en nog heel veel meer. Deze situatie haalt ook het mooiste in onze samenleving naar boven. Doe mee als u kunt, of vraag hulp als u dat nodig heeft!

Wat doen we nu als politiek en bestuurlijk actieve organisaties? Als CDA fractie geven we signalen van de situatie nu snel door aan het college van Burgemeester & Wethouders, zij zijn aan zet om nu te handelen. En natuurlijk gaan er ook besluiten door, niet alles wordt stilgelegd. Met de andere fracties overleggen we (uiteraard voornamelijk digitaal) over hoe we als raad op een goede manier kunnen blijven functioneren. Daarnaast denken we alvast na over het Woerden van na deze periode. Hoe gaan we dan verder, en wat zal er anders zijn of worden? Deze tijd is op die manier ook een periode van bezinning, en biedt misschien ook kansen om straks dingen anders te doen.

In dit alles mogen we hoop hebben op de toekomst. De christen-democratie laat zich immers in belangrijke mate inspireren door het evangelie, en in die blijde boodschap is juist ook in deze dagen veel troost te vinden. Niet altijd zullen de dagen slecht blijven. Er zal ook een tijd na het coronavirus zijn. En één ding is zeker: ook dan kan Woerden weer rekenen op heel veel steun van een enorm sterke samenleving.

Voor nu geldt : Let goed op jezelf en op elkaar.

Alle goeds!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.