22 maart 2023

Loopt de samenwerking met Oudewater op een einde?

Sinds 1 januari 2015 werken de gemeenten Oudewater en Woerden samen, één ambtelijke organisatie voor twee gemeenten op basis van een dienstverleningsovereenkomst. In 2019 is de samenwerking in beide gemeenten geëvalueerd en vervolgens gecontinueerd. Binnenkort zal een start gemaakt worden met een nieuwe evaluatie, met het oog op een mogelijke verlenging van de dienstverleningsovereenkomst.

In het kader van de bespreking van de begroting 2023 hebben wij als CDA Woerden aangegeven de samenwerking te waarderen, maar dat deze samenwerking niet ten koste van de portemonnee van de Woerdense inwoner mag gaan. Wij willen een goede evaluatie. Voor ons geldt als uitgangspunt bij een mogelijke verlenging dat als Oudewater extra bestuurlijke wensen heeft, bovenop dat wat conform de overeenkomst door Woerden geleverd moet worden, daarvoor wordt (bij)betaald. Gewoon boter bij de vis.

Verrast en met enige verbazing hebben wij als CDA Woerden kennis genomen van een artikel in het AD van 21 maart met citaten uit de mond van Oudewaterse raadsleden als 'We worden enorm gehinderd', 'De grens is bereikt', 'Het is trekken aan een dood paard' en zo gaat het maar door. Wethouder Kok wijt, volgens het krantenartikel, het niet kunnen voldoen aan de wensen van de gemeenteraad van Oudewater ook geheel aan personele problemen in Woerden.

Dat geeft het CDA Woerden aanleiding tot het stellen van de volgende vragen aan burgemeester en wethouders van Woerden.

  1. Hebben Oudewaterse bestuurders bij het college van Woerden aangeklopt met de mededeling dat Woerden tekortschiet in de dienstverlening aan Oudewater? En zo ja, gevraagd hier wat aan te doen? Als Oudewater van mening is dat het aan de arbeidsvoorwaarden in Woerden ligt, hebben zij dan ook de bereidheid getoond tot het meebetalen aan het oplossen van het personeelsprobleem?
  2. Sterker. Heeft het college van Oudewater laten weten met de samenwerking te willen stoppen? Zo ja, is evalueren van de overeenkomst dan nog wel zinvol?
  3. In heel het land kampen gemeenten met een personeelstekort. Zijn de problemen in Woerden heel veel anders dan bij andere gemeenten?
  4. Het noodzakelijk in moeten huren van ambtelijke capaciteit kost meer dan eigen personeel. Is Oudewater steeds een extra bijdrage gevraagd voor die meerkosten?
  5. Als Oudewater in de afgelopen jaren extra ambtelijke capaciteit vroeg naar aanleiding van extra wensen van de Oudewaterse gemeenteraad, heeft Woerden daarvoor dan altijd de rekening bij Oudewater neergelegd?
  6. Ziet het college van Woerden nog perspectief in de samenwerking met Oudewater? Of moeten wij ons als Woerden maar concentreren op het bedienen van onze eigen inwoners?

Deze vragen worden binnen 30 dagen beantwoord door het college van B&W. Wij zien uit naar de reactie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.