15 december 2020

"Luid de klokken bij de jaarwisseling"

(Foto : Carillon Woerden - Bron : Job van Meijeren)

Burgemeester Molkenboer gaat alle geloofsgemeenschappen in Woerden aanschrijven met het verzoek om de kerkklokken in de gemeente te luiden tijdens de jaarwisseling. Hij doet dit naar aanleiding van vragen van het CDA Woerden. De christendemocraten willen dat er zo een geluid van hoop, eenheid en een nieuw begin te horen zal zijn voor het nieuwe jaar.

De jaarwisseling zal deze keer anders dan anders zijn. Het zal ongekend stil zijn. Er bestaat veel onzekerheid over wat het nieuwe jaar ons gaat brengen, en er is ook een fysieke afstand tot velen van onze naasten.

CDA-raadslid Job van Meijeren : "Deze bijzondere situatie vraagt om creativiteit, uiteraard binnen alle maatregelen en voorschriften. Want het kan toch niet zo zijn dat we het nieuwe jaar in een sobere stilte beginnen? In onze gemeente hebben we vele prachtige kerkgebouwen. Het zou mooi zijn als we dat erfgoed in kunnen zetten om iedereen op een speciale manier een goed Nieuwjaar toe te wensen. Het luiden van de klokken is door de tijden heen een teken geweest van hoop, eenheid en een nieuw begin. Laten we de klokken luiden!"

De burgemeester heeft de toezegging gedaan in de raadsvergadering op woensdag 16 december 2020 in antwoord op de vraag van het CDA Woerden, en zal hier namens het College van B & W nu uitvoering aan geven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.