19 oktober 2017

Meer dan 200 ideeën voor Woerden

RUIM 200 DOOR INWONERS INGEDIENDE IDEEËN VOOR WOERDEN UITGEBRACHT IN RAPPORT CDA

Het CDA Woerden heeft vandaag het IdeeënRapport (KLIK HIER) gepubliceerd met meer dan 200 ideeën die werden opgehaald tijdens de actie ‘Idee voor Woerden’. Een deel van deze ideeën van inwoners en verenigingen worden door het CDA meegenomen in het verkiezingsprogramma. De partij deelt de ideeën ook openbaar zodat iedereen aan de realisatie ervan kan werken.

In juni 2017 organiseerde het CDA Woerden onder de titel ‘Uw idee doet ertoe’ een actie om zoveel mogelijk ideeën te verzamelen voor Woerden. Het doel van deze actie was om de goede ideeën van inwoners voor de toekomst van de gemeente Woerden op te halen. Raadslid en initiatiefnemer Job van Meijeren: "Er zit zoveel denkkracht bij de inwoners, en wij vinden het belangrijk dat die denkkracht wordt benut door de gemeente en de politieke partijen". De actie leverde meer dan 200 ideeën op die door de partij deze zomer werden uitgewerkt in een IdeeënRapport.

Vandaag is dit rapport openbaar gepubliceerd, zodat iedereen van deze ideeën gebruik kan maken. Het CDA Woerden hoopt dat politieke partijen zich erdoor laten inspireren, dat de gemeente ze gebruikt in beleid en dat organisaties en verenigingen ideeën adopteren. Het CDA zelf verwerkt diverse ideeën ook in het eigen verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van maart 2018. Van Meijeren: "Maar het zou natuurlijk gek zijn als we deze ideeën voor onszelf houden. Het zijn de ideeën van inwoners, en ze zijn vóór Woerden, dus ze zijn van en voor ons allemaal".

Bij de publicatie van het rapport maakte het CDA ook een prijswinnaar bekend. Jeanine van de Bruinhorst wint een reis naar Den Haag, om daar samen met een Tweede Kamerlid een dagje Haagse politiek mee te maken. Jeanine diende het idee in om in het Schilderskwartier schilderijen op te hangen van Hollandse meesters. Dit naar analogie van de schilderijen in het stadscentrum, maar dan passend bij de straatnamen in de wijk. Haar idee werd als winnaar geloot uit alle ideeën die werden ingediend.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.