03 oktober 2017

Meerderheid raad teleurgesteld in wethouder Stolk

(Bron foto : Woerden.tv. Zie ook : Burgemeester redt prutsend wethouder Stolk)

De meerderheid van de gemeenteraad is teleurgesteld over het handelen wethouder Stolk, en geeft aan dat de sporttarieven niet omhoog moeten gaan.

Teleurgesteld en boos. Dat waren de termen die de gemeenteraad afgelopen maandag 2 oktober 2017 gebruikte om de gevoelens over het optreden van wethouder Margot Stolk in het sportdossier te beschrijven. De wethouder zorgde voor fikse onrust bij de sportclubs door eerst forse tariefstijgingen aan te kondigen, daarna een informatiebijeenkomst met de raad te willen annuleren en vervolgens in de krant te poneren dat zij zelf vond dat de tarieven niet zo stevig zouden moeten stijgen. Als klap op de vuurpijl diende de partij waarvoor zij in het college zit, STERK Woerden, snel een motie in waarin om een beperking van de tariefstijging werd gevraagd. Dit tot groot ongenoegen van de rest van de gemeenteraad, die dit een gebaar voor de bühne vonden.

Het CDA Woerden diende samen met de fracties van de VVD, Inwonersbelangen, Progressief Woerden en Lijst van der Does een motie in waarin diepe teleurstelling over het optreden van de wethouder werd uitgesproken. Ook gaven deze partijen de wethouder daarin de opdracht om snel een voorstel over de sporttarieven aan de raad voor te leggen, én stelden ze vast dat het voorkeursscenario is om geen tariefsverhoging door te voeren. De fracties van CU/SGP en D66 konden de motie op hoofdlijnen steunen, maar wilden zich alleen nog niet vastleggen op een voorkeursscenario.

In de pittige betogen die volgden in de raad kreeg de wethouder de wind van voren. Arjan Noorthoek (CDA Woerden) vroeg te wethouder te reflecteren op het gevolgde proces en haar excuses aan de raad en de geschrokken verenigingen te maken. Hendrie van Assem (Inwonersbelangen) was zwaar teleurgesteld in de wethouder en noemde de motie een gele kaart. Marieke van Noort (Progressief Woerden) sprak haar diepe ongenoegen uit over het handelen van de wethouder en de fractie van STERK Woerden. Dit was met name over het feit dat niet eerst de raad was geïnformeerd over mogelijke tariefsverhogingen, maar dat partij en wethouder wèl snel mooie sier probeerden te maken bij de Woerdense bevolking door aan te geven dat ze liever geen tariefsverhoging wilden.

Wethouder Stolk had in het debat dat volgde moeite haar fouten toe te geven. Wel gaf ze aan dat ze het vervolg van het proces zou gaan uitvoeren op de manier zoals de raad dat voorstelde. De raad nam daar echter geen genoegen mee, zodat de wethouder in derde termijn uiteindelijk toch overstag ging en haar excuses aanbood.

Arjan Noorthoek: "Door haar opeenstapeling van fouten en het gebrek aan zelfreflectie hierover heeft het vertrouwen van mijn fractie in deze wethouder een flinke deuk opgelopen. Ik was echt boos over de schade die zij heeft aangericht bij het vertrouwen van de verenigingen in de politiek. Dat ze daar bovenop wel in de krant uitspraken deed, maar de raad niet wilde informeren schoot bij mij echt in het verkeerde keelgat. Ik ben blij dat de wethouder uiteindelijk wèl excuses heeft gemaakt, en daarmee is de kous nu af. Ik ben vooral ook blij voor de sportverenigingen. Die zullen nu op korte termijn duidelijkheid krijgen over de hen op te leggen tarieven, maar hebben in elk geval vanavond in de raad te horen gekregen dat de meerderheid van de raad de tarieven zeker niet opnieuw wil verhogen".

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.