03 augustus 2019

Nachtelijke stop op klokslag Bonaventurakerk?

NACHTELIJKE STOP OP KLOKSLAG BONAVENTURAKERK?

In het Algemeen Dagblad van 1 en 2 augustus 2019 stonden twee artikelen met het bericht dat de klok van de Bonaventurakerk in Woerden na 126 jaar niet meer zal mogen slaan tussen 23.00 uur en 07.00 uur. Naar aanleiding van één klacht van een nieuwe buurtbewoner bleek dat het geluidsniveau 10 decibel hoger is dan het wettelijk toegestane maximale geluidsniveau in de nacht. De kerk moet nu (kostbare) maatregelen nemen. Het CDA Woerden stelt vragen over de kwestie.

CDA Woerden raadslid Job van Meijeren: "Ik begrijp dat de gemeente regels moet handhaven. Toch is het jammer dat een traditie van 126 jaar, die ons inziens hoort bij het karakter van Woerden, door één klacht deels ten einde komt. Onze fractie vraagt zich af of de verschillende belangen hierbij op een goede manier worden afgewogen. Immers, dat de klokken van de Bonaventura ook ’s nachts slaan moet toch genoegzaam bekend zijn geweest bij de nieuwe bewoners van het Defensie-eiland toen zij hun woning kochten".

Het CDA Woerden heeft daarom zgn. Artikel 42 vragen gesteld [KLIK HIER] aan het College van B&W. De fractie wil graag weten of en hoe het slaan van de kerkklokken is meegenomen in de onderzoeken voor woningbouw op het Defensie-eiland. Ook wil de partij weten welke alternatieven (naast aanpassingen aan de klok) zijn onderzocht voor het oplossen van de ingekomen klacht, zoals bijvoorbeeld aanpassingen aan de woning en hoe er gesproken is over de kosten.

Het CDA Woerden vindt het slaan van kerkklokken en het spelen van het carillon dingen die horen bij de Woerdense identiteit. Van Meijeren: "Nieuwe inwoners van Woerden moeten die aspecten van het wonen hier ook leren herkennen en waarderen. Zoals het gekwaak van kikkers hoort bij het wonen in het Groene Hart hoort het slaan van de klok en het spelen van het carillon bij het wonen in de Woerdense Binnenstad."

 * * * * *

UPDATE : De kwestie heeft inmiddels ook al landelijk de aandacht getrokken. René Peters, Tweede Kamerlid voor het CDA heeft er op zijn persoonlijke blog het volgende over te zeggen : [KLIK HIER]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.