21 oktober 2019

Niet bezuinigen op veiligheid

"NIET BEZUINIGEN OP VEILIGHEID"

Wat het CDA Woerden betreft wordt er in de begroting 2020 niet bezuinigd op veiligheid. De CDA raadsfractie dient daarvoor twee wijzigingsvoorstellen in.

Om de begroting sluitend te krijgen wil het College van B&W het extra geld dat vorig jaar voor veiligheid beschikbaar is gekomen nu niet langer uitgeven. Het CDA Woerden vindt dat een verkeerd signaal. Bij het aannemen door de raad van de voorstellen van het CDA Woerden wordt het aantal BOA’s niet teruggebracht tot drie, maar blijven er vier handhavers in dienst van de gemeente. Ook wordt er dan 25.000 Euro vrijgemaakt voor het zetten van juridische stappen tegen criminele activiteiten in de samenleving, de zogenaamde 'ondermijning'.

CDA-raadslid Rumo van Aalst: "Korten op veiligheid vinden wij een verkeerd signaal naar de samenleving. Er is veel zorg over ondermijnende activiteiten, ook in Woerden. Wij vinden dat de burgemeester daartegen moet kunnen optreden. En de inzet van BOA’s als onze oren en ogen in de buurt is een cruciale aanpak om als gemeente dicht bij de inwoner ons werk te doen".

In de gemeenteraad is er bijval voor het voorstel. Op grond van de bespreking in de begrotingscommissie afgelopen week lijkt er zich een meerderheid af te tekenen. De fracties van Inwonersbelangen, VVD en CU-SGP hebben hun handtekening inmiddels toegezegd.

De begrotingsbespreking is in de week van 28 oktober tot en met 3 november 2019.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.