30 januari 2021

Ontwikkeling bedrijfsruimte voor lokale ondernemers

De gemeenteraad van Woerden heeft ingestemd met het uitwerken van twee locaties voor de ontwikkeling van schuifruimte voor Woerdense ondernemers. Het betreft de locatie Putkop, aansluitend aan het huidige bedrijventerrein in Harmelen, en de locatie Van Zwietenweg in Woerden. Het college gaat deze locaties uitwerken, zodat hier 6 tot 9 hectare bedrijfsruimte kan ontstaan voor lokale ondernemers.

Met de ontwikkeling van deze schuifruimte kan aan groeiende Woerdense bedrijven ruimte worden geboden en werkgelegenheid worden behouden. Met bedrijfsverplaatsingen en herontwikkeling van de locaties die worden achtergelaten wordt ook het opknappen van bestaande bedrijventerreinen bevorderd. Hierin heeft ook verduurzaming van bedrijfslocaties een belangrijke plek.

CDA Woerden raadslid Marco Hollemans : "Voor de Woerdense bedrijven is het belangrijk dat er in de komende jaren ruimte komt. Daar hebben we ons als CDA Woerden steeds hard voor gemaakt. Met dit besluit bieden we perspectief aan ondernemers in Harmelen met de uitbreiding van de Putkop. Daarnaast krijgen we de mogelijkheden om onze oudere bedrijventerreinen in Woerden te gaan aanpakken en moderniseren, omdat we ruimte krijgen om te schuiven en succesvolle ondernemers te laten groeien aan de Burgemeester van Zwietenweg".

Voor de twee vastgestelde locaties zal nu een stedenbouwkundig plan worden opgesteld, waarbij de omwonenden worden betrokken. Dit wordt vervolgens vastgesteld in een bestemmingsplan. Met de grondeigenaren zullen gesprekken over de verwerving van de grond worden opgestart. Intussen zal met de ondernemersverenigingen een uitgiftebeleid van de grond worden ontwikkeld.

Tijdens de raadsvergadering heeft CDA Woerden raadslid John Boere specifieke aandacht gevraagd voor de gevolgen van de besluitvorming voor de omgeving. Het college heeft toegezegd zich in te spannen om de inwoners en de agrarische onderneming die geraakt worden door de ontwikkelingen, perspectief te bieden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.