05 december 2019

Op de bres voor toekomstbestendige melkveehouderij

CDA WOERDEN EN PROGRESSIEF WOERDEN SAMEN OP DE BRES VOOR TOEKOMSTBESTENDIGE MELKVEEHOUDERIJ

De regering in Den Haag heeft geld gereserveerd om de melkveehouderij in het veenweidegebied te helpen toekomstbestendig te worden. De gemeente Woerden zou moeten onderzoeken of deze middelen ingezet kunnen worden om Woerdense melkveehouders te helpen met een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Raadslid Jelmer Vierstra van Progressief Woerden en raadslid Toos van Soest van het CDA Woerden namen het initiatief voor een motie met deze strekking. Deze motie werd aangenomen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 4 december 2019.

Vierstra: “Wij hebben in Woerden innovatieve melkveehouders in die middels het programma ‘Veenweide in Beweging’ al veel onderzoek doen. Bijvoorbeeld naar wat zij kunnen doen om bodemdaling tegen te gaan binnen een gezonde bedrijfsvoering.”

CDA fractielid Van Soest vult aan: “Met klimaatverandering en de stikstofproblematiek komt er veel op boeren af. De meeste boeren zien wel dat zij hier ook een rol in te spelen hebben, en willen dat ook wel. Maar veranderingen doorvoeren in je bedrijf kost geld en het is maar de vraag of dat op termijn terug te verdienen is. Wij willen dat het college gaat onderzoeken of we met deze Rijksmiddelen een toekomstbestendige melkveehouderij voor boeren makkelijker kunnen maken.”

Beide raadsleden zijn blij dat de Woerdense raad zo eensgezind achter de boeren staat en samen met hen de milieu-uitdagingen aan wil pakken. Vierstra: “Het lijkt er soms op alsof je zou moeten kiezen tussen boeren of duurzaamheid, maar in de praktijk blijkt dat het prima samen kan gaan. Dat begint echter wel met het erkennen van de impact op het milieu aan de ene kant, zowel als de zakelijke realiteit waar boeren mee te maken hebben aan de andere kant.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.