14 juni 2024

Planning nieuwbouw R. de Jagerschool

Loopt de realisatie van de nieuwe R. de Jagerschool aan de Van Slingelandt-lanen nog wel volgens planning?

CDA-fractievoorzitter Marco Hollemans: 'Er is al ruim een half jaar geen enkele activiteit op de bouwlocatie aan de Van Slingelandt-lanen. Dan begin je je toch af te vragen of de deuren van de nieuwe R. de Jagerschool nog steeds volgens planning begin 2025 geopend worden'.

Volgens het gemeentelijk onderwijshuisvestingsplan opent de nieuwe R. de Jagerschool aan de Van Slingelandt-lanen begin 2025 haar deuren. Het CDA Woerden zet vraagtekens bij deze planning. De christendemocraten zien namelijk al sinds eind 2023 geen enkele activiteit op de bouwlocatie. 'Is het tijdelijke schoolgebouw aan het Mr. Joekespad dan nog wel in het voorjaar van 2025 beschikbaar voor huisvesting van de St. Bavoschool in Harmelen? Of komt de planning nieuwbouw/renovatie van deze school in de knel? Allemaal van die vragen die door je hoofd gaan, aldus CDA-fractievoorzitter Marco Hollemans. Hoog tijd om eens wat vragen aan burgemeester en wethouders te stellen.

Om de Woerdense schoolkinderen een goede huisvesting te bieden heeft de gemeenteraad in oktober 2018 het Integraal Huisvestings Plan (IHP) voor de jaren 2019-2033 vastgesteld. Toen is besloten hier jaarlijks een bedrag van 5,5 miljoen euro voor vrij te maken. In 2022 is hier een bedrag van 23 miljoen euro aan toegevoegd. In juli 2023 is het krediet voor de bouw van de nieuwe R. de Jagerschool aan de Van Slingelandt-lanen met 2,5 miljoen euro opgehoogd (totaal 5,0 miljoen euro). CDA-fractievoorzitter Marco Hollemans: 'Als CDA Woerden hechten wij zeer aan een goede huisvesting van onze schoolgaande jeugd en daarom hebben wij eerder ook volmondig 'ja' gezegd op de voorstellen van het college van burgemeester en wethouders. Dat maakt het ook dat wij met bijzondere belangstelling de voortgang van het onderwijshuisvestingsplan volgen. Niet alleen vanwege de grote bedragen die hiermee gemoeid zijn, maar ook dat je je schoolgaande jeugd en onderwijzend personeel een goed onderkomen gunt. Als je dan in het geval van de nieuwbouw van de R. de Jagerschool geen enkele activiteit op de bouwlocatie aan de Van Slingelandt-lanen waarneemt, dan zet dat toch wat vraagtekens bij de planning. En wat daar dan weer de financiële consequenties van zijn als de tijdelijke huisvesting van de R. de Jagerschool aan het Mr. Joekespad niet in het voorjaar beschikbaar is voor de St. Bavoschool in Harmelen. Of wordt de start van de nieuwbouw/renovatie van deze basisschool uitgesteld? Allemaal vragen waar wij graag helderheid van het college over krijgen'.

Burgemeester en wethouder hebben vier weken de tijd om met antwoorden te komen.

Klik hier voor de gestelde vragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.