04 april 2019

Project westelijke ontsluiting Woerden van start

PROJECT WESTELIJKE ONTSLUITING WOERDEN VAN START

De Woerdense gemeenteraad heeft in de vergadering van donderdag 4 april 2019 in meerderheid ingestemd met het raadsvoorstel ‘Startnotitie project Westelijke ontsluiting Woerden’ (KLIK HIER). Na 30 jaar praten is daarmee een belangrijke stap gezet om te komen tot een extra brug over de Oude Rijn, aan de westkant van Woerden.

Met dit belangrijke besluit start het traject waarbij niet langer het ‘of’ maar het ‘waar’ centraal staat. Op basis van feiten zal uiteindelijk de beste keuze voor Woerden gaan worden gemaakt, tussen een Gildebrug of een meer westelijke variant.

Een extra brug over de Rijn zal het Woerdens verkeerssysteem robuuster en minder kwetsbaar maken bij calamiteiten. De leefbaarheid langs de route door Woerden Noord zal verbeteren door minder doorgaand en zwaar verkeer en de fietsveiligheid hier wordt ermee vergroot. De verdere uitwerking zal meer duidelijkheid geven over de effecten.

Het CDA Woerden realiseert zich dat er geen eenvoudige keuzes zijn. Fractievoorzitter Job van Meijeren geeft aan: “In de komende maanden is de participatie van omwonenden van groot belang. Zij delen straks de lusten en lasten. Wij zijn dan ook blij dat daar op verschillende manieren aandacht voor is, en vragen de gemeente om dit proces zorgvuldig te bewandelen”.

De startnotitie die op 4 april 2019 is aangenomen vormt de aftrap om een brug over de Oude Rijn verder uit te werken in twee varianten, zodat de Woerdense gemeenteraad later dit jaar een gefundeerd besluit kan nemen. Ook een nu al door inwoners aangedragen variant wordt daarbij onderzocht, zodat deze raadsperiode een jarenlang slepend onderwerp tot een oplossing kan komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.