04 januari 2019

Provincie positief over financiën gemeente Woerden

PROVINCIE POSITIEF OVER FINANCIËN GEMEENTE WOERDEN

De provincie Utrecht is positief over de staat van de Woerdense gemeentefinanciën. In een brief van de provinciale toezichthouder aan de gemeenteraad wordt gezegd dat er met het coalitieakkoord in Woerden en de begroting voor 2019 goede stappen zijn gezet om het huishoudboekje van de gemeente gezond te maken. Een letterlijke quote uit de brief :

"In die zin constateren wij dat de problemen van vorig jaar nu in de begroting 2019-2022 zijn opgelost en er meer sprake is van een reëel sluitende meerjarenbegroting en er sprake is van een gezonder financiële huishouding."

Een punt van aandacht voor de provincie is nog de schuldpositie van de gemeente, waarvan de stijging over de afgelopen jaren zorgelijk is. De provincie is echter tevreden dat dit door het College en de gemeenteraad ook wordt onderkend, en dat er stappen worden gezet om die ontwikkeling te keren.

Het CDA Woerden is blij met de positieve beoordeling door de provincie. CDA-raadslid Arjen Draisma : "De brief van de provincie bevestigt dat we de goede weg zijn ingeslagen met ons beleid van meer financieel bewustzijn in de organisatie en de gemeenteraad en het stapsgewijs op orde brengen van het gemeentelijke huishoudboekje".

De complete brief van de provincie Utrecht kunt u lezen via de bijgaande link : [KLIK HIER]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.