24 april 2020

Raad stemt in met mogelijkheid kleine windmolens in buitengebied

Agrariërs in het buitengebied van de gemeente Woerden kunnen eventueel kleine windmolens plaatsen om hun eigen energie op te wekken. Het raadsvoorstel dat de CDA-fractie hiervoor heeft ingediend is aangenomen in de (online) gemeenteraadsvergadering op donderdag 23 april 2020. Er is flink wat belangstelling voor kleinschalige windmolens op eigen terrein. Boeren kunnen zo hun bedrijf verduurzamen. In totaal 28 van de 30 deelnemende raadsleden stemden in met het initiatiefvoorstel.

In de gemeente Woerden waren kleine windmolens tot nog toe tot een hoogte van 12 meter toegestaan. In de praktijk is dit echter niet werkbaar. De CDA-fractie diende daarom een voorstel in om windmolens tot een ashoogte van 20 meter mogelijk te maken in het buitengebied en op bedrijventerreinen. Na een gespreksronde in de gemeenteraad, het inbrengen van zienswijzen door stakeholders en een bestuurlijke reactie van het college werd het voorstel gewijzigd in stemming gebracht. Het aangenomen voorstel is nu toegespitst op windmolens met een ashoogte tot 15 meter in het buitengebied.

Met het raadsbesluit komt er géén algemene vrijbrief om windmolens in het buitengebied te plaatsen. Er is een zorgvuldig kader opgesteld, met voorwaarden waaronder een vergunning verleend kan worden. Zo mag de as van de windmolens dus niet hoger zijn dan 15 meter. Daarnaast moet de windmolen àchter het hoofdgebouw worden geplaatst, op een bouwvlak of nabij een bouwvlak uit het bestemmingsplan. De molen moet een onderdeel worden van het erf van een moderne boerderij. De kleur van de molen moet passen bij het landschap en de energie is voor eigen gebruik.

CDA-raadslid en fractievoorzitter Job van Meijeren is blij met dit resultaat: "De nieuwe generatie kleine windmolens heeft een ashoogte van ongeveer 15 meter en levert voor een boerenfamiliebedrijf ongeveer de helft van de energiebehoefte. In combinatie met zonnepanelen kan een boer daarmee zijn bedrijf op een goede manier verduurzamen zonder dat het net zwaar wordt belast. Het is mooi dat dit nu ook voor Woerdense boeren mogelijk gaat worden".

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.