12 oktober 2021

Raad Woerden stelt uitgangspunten Warmtevisie vast

Dat ook de gemeente Woerden volop bezig is met de energietransitie zal waarschijnlijk geen inwoner ontgaan zijn. Kort voor de zomer heeft de raad een besluit genomen over het afwegingskader grootschalige duurzame energie. Dat gaat over hoeveel energie we willen opwekken en hoe dat te gaan doen.

Vanuit het klimaatakkoord moet iedere gemeente aan het eind van dit jaar een warmtevisie hebben. Dat is een visie over hoe we in de gemeente woningen gaan verwarmen met als doel in 2050 daarmee geen CO2 uitstoot meer te hebben. In de raadsvergadering van 23 september is hier een begin mee gemaakt met het vaststellen van de uitgangspunten van deze visie. De belangrijkste uitgangspunten zijn dat we in de gemeente Woerden stap voor stap samen met de inwoners aan de slag gaan om de CO2 uitstoot te reduceren en daarbij veel ruimte wordt gelaten voor innovatie en alternatieve oplossingen.

Voorlopig niet opheffen van het aardgasnetwerk

In de raad van 23 september diende CDA-raadslid John Boere een amendement in om bij de uitgangspunten van de warmtevisie op te nemen dat in de gemeente Woerden voorlopig nog geen sprake kan zijn van het opheffen van het aardgasnetwerk. Boere: 'Als CDA Woerden zijn wij van mening er op dit moment nog te weinig goede alternatieve systemen zijn die aardgas kunnen vervangen en daarmee haalbaar en betaalbaar zijn. Wel zijn er mogelijkheden om te werken met hybride systemen waar een warmtepomp gecombineerd kan worden met een aardgas gestookte ketel die al reducties van CO2 uitstoot kan halen van 80%. Tevens liggen er ook kansen om het aardgasnetwerk in de toekomst te gebruiken als netwerk voor waterstof of groen gas wat een goed alternatief kan zijn om CO2 vrij te verwarmen. De eerdere discussie in de Schilderskwartier om van het gas af te gaan, heeft ons hier ook toe aangezet.' Uiteindelijk kreeg het amendement voldoende steun van een meerderheid van de raad.

Weer een stapje verder in de energietransitie van Woerden. Wordt vervolgd!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.