18 februari 2021

Strooibeleid fietspaden wordt tegen het licht gehouden

Het gemeentelijk strooibeleid in de winterse periode van de afgelopen weken zal door de gemeente samen met de aannemer worden geëvalueerd. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de toegankelijkheid van de fietspaden. Deze toezegging door het College van B & W tot evaluatie is een reactie op vragen van CDA-raadslid John Boere.

Vanuit diverse inwoners en de Fietsersbond bereikten ons signalen dat gedurende de winterse week de fietspaden steeds slechter bereikbaar werden. Op vragen van CDA-raadslid John Boere heeft het college toegezegd dat samen met de aannemer en de fietsersbond een evaluatie zal plaatsvinden. Raadslid Boere is blij met deze toezegging: "Het was uiteraard een extreme periode, en er is ontegenzeggelijk veel inzet geweest om de fikse sneeuwval te lijf te gaan. Het gaat echter wel om de veiligheid op de weg van onze inwoners, en daarom is het belangrijk om goed te kijken wat we van deze periode kunnen leren".

Als de evaluatie gereed is zullen de gemeenteraad en de inwoners over de uitkomsten worden geïnformeerd. De uitkomsten zullen ook worden besproken in wijk- en dorpsplatforms.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.