02 november 2018

Terugblik op de begrotingsvergadering

“Grenzen stellen en verbinding maken” stelde Job van Meijeren, fractievoorzitter van het CDA Woerden. Dit was op 1 november 2018 het centrale thema van zijn inbreng tijdens de Algemene Beschouwingen op de gemeentebegroting 2019.

Grenzen stellen om Woerden veilig te houden en de financiën op orde te krijgen. Verbindingen leggen om woningen te realiseren, zorg te garanderen voor onze inwoners, groen te behouden, duurzaamheid te bevorderen en het verkeer door te laten stromen.

FINANCIËN OP ORDE

De afgelopen jaren heeft het CDA Woerden met grote regelmaat haar zorgen geuit over de toenemende schuldenlast van de gemeente Woerden. In de bijdragen van verschillende partijen werd daarom meerdere malen gerefereerd aan de bijdragen van CDA-collega Arjen Draisma in de afgelopen jaren. Eerdere keuzes om langlopende kosten uit de reserves te financieren drukken nu op de toekomst. Door investeringen in de afgelopen jaren en noodzakelijke investeringen in de komende jaren loopt het aandeel schuld ten opzichte van ons eigen vermogen op.

Het CDA Woerden heeft samen met haar coalitiepartners de uitdaging aangenomen om de financiën op orde te brengen. Er ligt een begroting voor het komende jaar en de daarop volgende jaren waarin de investeringen in wegen, woningen en duurzaamheid die Woerden nodig heeft ook worden gedaan. In deze begroting zijn de inkomsten structureel hoger dan de uitgaven, en in de komende jaren wordt er volgens de begroting daarmee geld overgehouden om schulden te verminderen of te sparen voor grotere uitgaven. Zodat het ook over 10, 20 of zelfs 30 jaar prettig en goed leven is in Woerden.

LEVEN IN WOERDEN

Tijdens de bespreking van de begroting heeft het CDA Woerden duidelijk haar speerpunten aangegeven om het leven van onze inwoners prettig en duurzaam te houden.

Veiliger, gezonder en een betere doorstroming van het verkeer zowel aan de oost- als aan de westkant van Woerden. Een belangrijk punt en daarmee speerpunt in de begroting. Uiteraard blijft de CDA raadsfractie het college kritisch volgen en diende het daarom een, door de raad aangenomen, amendement in om te komen tot een groenbeleidsplan. Met de Woerdenaren kijken waar en wat aan groen nodig is om een prettige en duurzame leefomgeving te maken en te behouden.

De duurzame leefomgeving vraagt ook een toekomstgerichte blik op energiegebruik en –opwekking. Er wordt veel over gesproken, en het is belangrijk dat we in actie komen en de gemeente dit ondersteunt. Het CDA Woerden wil een focus op concrete zaken die begrijpelijk en haalbaar zijn voor de inwoners en ondernemers. Denk hierbij aan isoleren en het samen zonnepanelen inkopen.

SOLIDE FUNDAMENT

Het CDA Woerden is blij met de begroting voor 2019 die het college van B&W aangeboden heeft en door de raad is vastgesteld. Hiermee legt de coalitie van ChristenUnie/SGP, D66, Lijst van der Does en CDA Woerden een solide fundament voor de goede en gezonde toekomst van Woerden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.