26 maart 2021

Toekomstgedachten van de gemeente Lopik

Op woensdag 24 maart 2021 nam het CDA Woerden kennis van de wens van een meerderheid van de gemeenteraad van Lopik om de bestuurskracht van haar gemeente te versterken door middel van een herindeling of ambtelijke samenwerking met een andere gemeente.

In het AD Groene Hart van 25 maart stond een artikel met de kop 'Lopik flirt opzichtig met Woerden' over dit voornemen. De koppenmaker had duidelijk lentekriebels. In het artikel wordt nader ingegaan op een mogelijke samenwerking van Lopik met onze gemeente. Het is niet verrassend dat Woerden vanwege zijn schaalgrootte en positie in dit gebied als mogelijk fusiepartner door Lopik wordt genoemd. De reactie van onze burgemeester hierop is open en duidelijk: als men aanklopt gaan we in gesprek, maar gelet op het feit dat de grenzen van onze gemeenten niet eens aansluitend ligt dit niet erg voor de hand.

Het CDA heeft naar aanleiding hiervan een aantal vragen gesteld in de gemeenteraadsvergadering. Hieruit is gebleken dat er op bestuurlijk niveau nog geen formeel contact heeft plaatsgevonden en dat Lopik nu eerst zelf de balans gaan opmaken met welke gemeente ze in gesprek wil gaan. De burgemeester heeft toegezegd op vragen van fractievoorzitter Job van Meijeren dat als er gesprekken gaan plaatsvinden de gemeenteraad van Woerden hierbij wordt betrokken. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.