31 maart 2020

UPDATE : Woerden werkt mee aan proef zonnepanelen op water

UPDATE : De gemeente Woerden heeft via 'Veenweiden in Beweging' subsidie aangevraagd en gekregen voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor zonnepanelen op water. Er wordt een (tijdelijke) proefopstelling voorbereid.

Dat is het antwoord van het college van Burgemeester en Wethouders op de vragen die het CDA Woerden heeft gesteld. Deze fractie wilde weten of de gemeente op de hoogte was van het initiatief van een aantal jonge agrariërs. Dat is dus het geval, en de gemeente wil de innovatie nu dus ook onderzoeken.

Raadslid John Boere is blij met de reactie van het college: "Zonnepanelen op water is een interessante innovatie omdat het een bijdrage kan leveren aan de toekomst van het boerenbedrijf in het Groene Hart. Het college wijst terecht op de effecten op het landschap en de ecologie. Wij zijn blij dat die met een proefopstelling in beeld gebracht kunnen worden". De gemeente Woerden zal bij de vergunningverlening samenwerken met het waterschap, zo geeft het college aan. Ook wordt er samengewerkt met de provincie in het kader van 'Veenweiden in Beweging', een samenwerkingsproject voor de toekomst van het veenweide.

CDA Provinciale Statenlid Derk Boswijk, die de initiatiefnemers uitgebreid sprak en met hen meedenkt, is ook blij met de reactie uit Woerden. "Het is goed om te zien dat dit innovatieve denken van jonge boeren op meewerking van de overheid kan rekenen. En fijn om te lezen dat degenen die het hebben bedacht ook worden betrokken bij deze proefopstelling om zo met elkaar lessen te leren, zodat dit misschien wel een toekomstig businessmodel kan worden in het Groene Hart".

.

4 maart 2020

Een aantal agrariërs in Kamerik willen een proef starten met zonnepanelen op de sloten tussen de weilanden. Hierbij worden panelen drijvend op het water aangebracht. Het CDA Woerden heeft naar aanleiding hiervan vragen gesteld (KLIK HIER) aan het college. De partij wil graag dat het college samenwerkt met de provincie en de initiatiefnemers om tot de proef te kunnen komen.

Het CDA Woerden is enthousiast over het idee. CDA-raadslid John Boere : "De bijdrage aan energieopwekking, de landschappelijke inpassing en de beperktere impact op fauna, zoals het belangrijke leefgebied van de weidevogels in onze polders zijn positieve punten. Daarnaast is er het feit dat zo voor voedselproductie bestemde landbouwgrond beschikbaar blijft, anders dan bij zonnevelden op het land. Kortom: hier zit muziek in!"

De CDA raadsfractie wil daarom van het college weten op welke manier het college betrokken is bij het initiatief. Ook vraagt de partij zich af hoe de gemeente met de initiatiefnemers, de provincie en de gebiedscommissie Utrecht West kan samenwerken om een proef te starten. Het CDA Woerden trekt hierbij samen op met de provinciale CDA-fractie. Derk Boswijk, CDA-fractievoorzitter in de Provinciale Staten: "Ik heb in de afgelopen periode al twee gedeputeerden gepolst die er inmiddels enthousiast over zijn. De komende periode moet daarom gebruikt worden om meer partijen warm te maken voor het plan. Misschien dat een proef met zonnepanelen dan aan het eind van het jaar kan starten."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.