29 september 2017

Verkeersvisie 2030 vastgesteld door gemeenteraad

Verkeersvisie 2030 vastgesteld door Raad Woerden

Het is een lang proces geworden, maar op donderdag 28 september was het dan zover; de gemeenteraad van Woerden stelde de verkeersvisie 2030 vast. Deze visie is opgesteld door een participatiegroep van inwoners, ondernemers en platformvertegenwoordigers. Het CDA is blij met het maatschappelijk kapitaal dat is ingezet en dankt de betrokkenen voor hun inspanningen.

Het opstellen van deze Verkeersvisie heeft een lange voorgeschiedenis, waarbij het CDA steeds scherp heeft toegezien op een correcte uitvoering van het proces. Vorig jaar presteerde het toenmalige college het namelijk om, nádat de participatiegroep hun akkoord had gegeven, cruciale tekstpassages te schrappen en het visiedocument gewijzigd aan de raad voor te stellen. Raadslid Job van Meijeren: "In de commissievergadering heb ik dat toen één van de dieptepunten van deze bestuursperiode genoemd. Dat was ècht onacceptabel". De wethouder kreeg van de raad toen de opdracht om opnieuw aan de slag te gaan, maar nu zonder haar inmenging. Dat heeft een positief resultaat gehad. Er ligt nu een mooie visie voor Woerden, die bij iedereen op steun kan rekenen.

 

In de raadsvergadering van 28 september 2017 diende de fractie van het CDA Woerden, samen met de fracties van Progressief Woerden en Lijst van der Does nog twee amendementen in aangaande het proces. Eén met de opdracht om het proces goed te evalueren, de ander om het vervolgproces vast te stellen. Beide amendementen werden raadsbreed aangenomen. Van Meijeren: "Er komt nu een stevige evaluatie van dit proces. Dat is goed, want op die manier kunnen we leren voor de uitvoering van toekomstige participatieprocessen. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt over het vervolg. We gaan de visie omzetten in een strategiedocument, waarin onder meer een prioritering wordt gemaakt van de te nemen verkeersmaatregelen. De participatiegroep zal ook hierbij worden betrokken".

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.