09 maart 2018

Verkiezingsprogramma CDA Woerden financieël sluitend

Het verkiezingsprogramma van het CDA is meerjarig financieel sluitend. Vandaag is de doorrekening van het verkiezingsprogramma gepubliceerd. Deze werd de afgelopen weken opgesteld, waarbij gebruik is gemaakt van rekenwerk van de ambtelijke organisatie van de gemeente Woerden.

In een toelichting wordt helder gemaakt welke keuzes het CDA maakt. De plannen uit het verkiezingsprogramma kunnen financieel dus in samenhang worden uitgevoerd.

Belangrijke onderdelen van de financiële paragraaf zijn:

  • Extra geld voor versnelling van de woningbouw.
  • Extra geld voor samenleving, groenonderhoud en duurzaamheid.
  • Extra geld voor het oplossen van verkeersknelpunten.
  • Investeren in het sociaal domein om daardoor minimaal 1% efficiënter te gaan werken.
  • Prioriteren in het beleid dat de gemeente maakt om zo meer geld te kunnen uittrekken voor de uitvoering.
  • Extra middelen voor de ambtelijke organisatie om meer mensen in vaste dienst te nemen en minder met externen te werken.

In de doorrekening van het CDA zijn ook een aantal onzekerheden benoemd. Op dit moment zijn er een aantal ‘taskforces’ ingesteld die onderzoeken hoe de gemeente er voorstaat op het sociaal domein, onderwijshuisvesting, organisatie en openbare ruimte. De verwachting is dat aan de hand van de uitkomsten daarvan nog verder keuzes moeten worden gemaakt. Het uitgangspunt van het CDA Woerden zal daarbij altijd zijn gericht op een meerjarig sluitende begroting, waarbij lasten niet naar de toekomst worden verschoven.

De doorrekening van het CDA Woerden verkiezingsprogramma 2018-2022 vindt u HIER.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.