04 december 2019

Vernieuwing in het bestuur van het CDA Woerden

(op de foto vlnr : Jacco van der Tak, voorzitter CDA provincie Utrecht - Robin Dorsman, nieuwe voorzitter CDA Woerden - Piet Veerman, aftredend voorzitter CDA Woerden)

De lokale afdeling van het CDA in Woerden vernieuwt het bestuur. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 3 december 2019 nam voorzitter Piet Veerman na 12 jaar afscheid van die functie. In dezelfde ALV werd het bestuur versterkt met de nieuwe bestuursleden Robin Dorsman en Albin van der Tol. De partij kiest tegelijkertijd ook voor een vernieuwende opzet van de afdeling.

Het CDA in Woerden werd van 2007 tot en met 2019 voorgezeten door Piet Veerman (70). Tijdens zijn afscheid werd hij geroemd om zijn verbindende vermogen en bedankt voor zijn inzet. Piet wordt opgevolgd door de 32-jarige Robin Dorsman, binnenkort woonachtig in de wijk Snel & Polanen. Ook Albin van der Tol (39), tot voor kort fractieassistent van de CDA fractie in Woerden, wordt lid van het afdelingsbestuur.

De leden stemden tijdens de ledenvergadering ook in met een vernieuwende opzet van de partijafdeling in Woerden. De afdeling zal meer als een netwerk worden georganiseerd en gaat meer thematisch aan de slag. De samenwerking met het CDA in de buurgemeenten Oudewater en Montfoort zal daarbij worden versterkt.

De kersverse voorzitter Robin Dorsman: “Het ledenaantal van de meeste politieke partijen neemt af, maar het CDA in Woerden bruist. Die kracht willen we gaan benutten om ook mensen die niet zo snel lid worden van een partij meer te betrekken bij de actuele politiek in Woerden, Den Haag en Europa. De kracht, ambitie en creativiteit van zittende bestuursleden worden zodoende optimaal benut en aangevuld. U gaat nog van ons horen!”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.