23 maart 2019

Versnel woningbouw Harmelen !

RAAD NEEMT MOTIE VERSNELLING WONINGBOUW HARMELEN AAN

De Woerdense gemeenteraad heeft een voorstel van het CDA Woerden (mede ingediend door PW, SP, IB en SW) om de woningbouw in Harmelen te versnellen aangenomen. Wat de CDA fractie betreft wordt er extra ingezet op de snelle ontwikkeling van de locatie Raadshuislaan.

De woningbouw in Harmelen is met de komst van woningen aan de Mauritshof eindelijk weer op gang gekomen nadat deze bijna 15 jaar heeft stilgelegen. Naar de mening van het Harmelens CDA raadslid Toos van Soest heeft de gemeente echter iets in te halen. Wat haar betreft worden op de Raadhuislaan zo snel mogelijk circa 20 kleine tot middelgrote koopappartementen gebouwd, die vooral geschikt zijn voor jongeren en senioren in Harmelen. "Als we de toekomstige bewoners van de woningen in een vroeg stadium al betrekken bij de woningbouwplannen aan de Raadhuislaan moet het voor veel dorpsgenoten mogelijk zijn een van deze woningen te kunnen kopen", aldus van Soest.

Een kleine 'winstwaarschuwing' wil het Harmelense raadslid toch wel afgeven: "Snelle woningbouw betekent dat toch nog een procedure van ongeveer 2 jaar moet worden doorlopen voor de woningen kunnen worden betrokken. Ik kan mij voorstellen dat Harmelenaren dat niet zo snel vinden, maar we moeten het bouwproces wel netjes doorlopen. Dat zijn we verplicht aan de omwonenden van het project".

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.