08 september 2021

Voorkomen overlast en verkeersonveiligheid door maaltijdbezorgers

Het CDA Woerden en de Woerdense VVD zijn ontzettend trots op hoe de Woerdense horecaondernemers in coronatijd het hoofd boven water houden, o.a. door meer over te gaan op het thuisbezorgen van maaltijden. En niet te vergeten hoe onze inwoners hier veelvuldig gebruik van maken. Gelukkig zijn de deuren van de restaurants inmiddels weer open. Mogelijk komt binnenkort de anderhalve meter maatregel te vervallen. 

Er is ook een schaduwzijde. CDA-raadslid Rumo van Aalst: "Het aantal bezorgscooters en elektrische bezorgfietsen is door corona fors toegenomen. Zij domineren het straatbeeld in met name ons centrum rond etenstijd. Het levert overlast en gevaarlijke verkeerssituaties op. Inwoners klagen hier terecht over. Volgens de verzekeraars rijden bezorgscooters ongeveer zes keer vaker schade dan privérijders, het schadebedrag bij ongelukken 75% hoger is en slachtoffers bij ongelukken met bezorgscooters meer letsel oplopen in vergelijking met particuliere scooters."

Florian van Hout van de Woerdense VVD: "Pré corona in 2019 hebben wij hier al vragen aan het college van burgemeester en wethouder over gesteld. Een accountmanager die de horecaondernemers met een bezorgservice vriendelijk gaat vragen het personeel hierop aan te spreken en na te denken over een stiller en schoner wagenpark is echt niet voldoende."

Het CDA Woerden en de Woerdense VVD willen meer. Van Aalst: "Inmiddels is een aantal gemeenten in het land de overlast en verkeersonveiligheid door bezorgscooters en elektrische bezorgfietsen projectmatig aan gaan pakken. Er wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven, praktijkcursussen veilig rijden aangeboden en extra handhaving ingezet. Samen met de Woerdense VVD vragen wij of die aanpak ook iets voor Woerden is. Preventieve maatregelen hebben wel onze voorkeur boven extra handhaving. Bijvoorbeeld extra voorwaarden in de vergunning of het aanwijzen van bepaalde routes." Van Hout: "Het is belangrijk dat een meer actieve aanpak niet rechtstreeks van de ambtelijke tekentafel komt. Wij zien graag dat het college eerst met de betrokken ondernemers om de tafel gaat."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.