22 januari 2018

Vragen over toewijzing nieuwbouw woningen in Harmelen

HET CDA WOERDEN STELT ARTIKEL 40 VRAGEN OVER DE TOEWIJZING VAN NIEUWBOUW WONINGEN

De inwoners van Harmelen willen graag dat de nieuwe woningen die in Harmelen gebouwd gaan worden zoveel mogelijk worden toegewezen aan huidige bewoners van het dorp, en/of mensen die een aantoonbare binding hebben met Harmelen.

Over de toewijzing van nieuwbouw woningen stelde CDA Woerden raadslid Toos van Soest aan het college de volgende vragen, die in principe uiterlijk 17 februari beantwoord zullen worden: 

  1. Welke mogelijkheden heeft de gemeente om in Harmelen beschikbare nieuwbouw woningen zoveel mogelijk toe te wijzen aan Harmelenaren of mensen die een aantoonbare binding hebben met Harmelen?
  2. Op welke manier is de gemeente bereid zich maximaal in te zetten om beschikbare nieuwbouwwoningen zoveel mogelijk toe te wijzen aan Harmelenaren en/of mensen die een aantoonbare binding hebben met Harmelen? 
  3. Op welke manier is de gemeente bereid om in overleg met de ontwikkelaars van de diverse bouwlocaties te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om beschikbare woningen toe te wijzen aan Harmelenaren en/of mensen die een aantoonbare binding hebben met Harmelen (en zich maximaal in te zetten om deze te benutten!)?

Het volledige ingediende document met de vragen vindt u hier : KLIK HIER

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.