30 september 2017

Werken aan een duurzaam Woerden

Werken aan een duurzaam Woerden

In de raadsvergadering van donderdag 28 september 2017 werd door de gemeenteraad het programma vastgesteld dat dient te leiden naar een duurzaam Woerden.

Er lag een dik document, waar in de raad al veel over is gesproken. Veel partijen waren aanvankelijk bezorgd of het geheel niet te beleidsmatig en ambtelijk werd ingestoken, en vroegen de wethouder om het concreter te maken wat we daadwerkelijk gaan doen. Daar is aan tegemoetgekomen, en door de meerderheid van de raad is het beleidskader en de ambitie nu officieel vastgesteld.

Woerden wil in 2030 een gemeente zijn die CO2 neutraal is. De inzet is dat de gemeente in 2050 ook klimaatbestendig dient te zijn, zodat hittestress en wateroverlast geen gevolgen zullen hebben voor de inwoners. Dat is een forse opgave, waar de komende jaren hard aan gewerkt zal moeten worden. Het CDA Woerden heeft samen met de fracties van Progressief Woerden en D66 een amendement ingediend waardoor de raad de kaders jaarlijks zal herijken, zodat hier stapsgewijs naar toe gewerkt kan worden

Raadslid Job van Meijeren: "In de raad heb ik aangegeven dat duurzaamheid een opgave is voor de gemeenschap, met een verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties. Deze aarde is niet van ons, maar we hebben hem als het ware ‘te leen’. We moeten er dus zorgvuldig mee omgaan. Dat vraagt van ons dat we gaan werken aan een energietransitie, en een zodanige inrichting van de openbare ruimte dat toekomstige clusterbuien of extreme droogtes kunnen worden doorstaan. We moeten hiervoor samen met inwoners en ondernemers aan de slag, en iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen!"

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.