12 maart 2022

Wethouder Arjan Noorthoek blikt terug op vier jaar bestuur: ‘Meer verbinding in plaats van verharding’

2018 werd Arjan Noorthoek met het CDA Woerden de grootste partij en ging hij aan de slag als wethouder in het College van Burgemeester en Wethouders. Hij zette zich in voor het oplossen van verkeersknelpunten, ondernemers, sportverenigingen, Jeugd en was als wethouder Volksgezondheid nauw betrokken bij de coronacrisis. Hoe kijkt hij terug op de afgelopen jaren en waarmee wil hij verder aan de slag?

Terugblik
Je bent nu bijna vier jaar wethouder in Woerden. Hoe kijk je terug op de afgelopen jaren?
Arjan Noorthoek: ‘Het werk als wethouder is enorm waardevol, omdat je iedere dag voor alle inwoners van Woerden aan het werk mag zijn. De afgelopen periode is wel een tijd geweest met twee gezichten. De periode waarin corona een schaduw legde over onze samenleving bracht uitzonderlijke beslissingen. Ook was het contact met inwoners en ondernemers vaak anders dan voorheen. Tegelijk moesten we er wel staan als gemeente en vanuit de crisisorganisatie beslissingen nemen en ondersteuning bieden aan personen, verenigingen en bedrijven. Ik ben steeds enorm onder de indruk geweest van de veerkracht in onze samenleving in deze moeilijke periode. Als wethouder Volksgezondheid was ik blij dat in goed overleg met de GGD zowel een teststraat als vaccinatielocatie in Woerden is gekomen, zodat die voorzieningen dichtbij onze inwoners waren’.

In de afgelopen jaren zijn een aantal belangrijke besluiten genomen waar jij als wethouder bij betrokken was. Wat zijn voor jou de drie belangrijkste besluiten?
Arjan: ‘Er zijn een aantal besluiten genomen in vraagstukken die al jaren bleven liggen. Daarin hebben de gemeenteraad en het College deze periode een aantal belangrijke knopen doorgehakt richting de toekomst van Woerden. Allereerst noem ik de nieuwe bedrijfsruimte die er komt voor Woerdense ondernemers, een dossier dat al meer dan 12 jaar vastzat hebben we in goed overleg met de provincie los weten te krijgen. De komende jaren komt er 6 tot 9 hectare bij voor Woerdense ondernemers die willen uitbreiden, waardoor we ook bestaande bedrijventerreinen kunnen verduurzamen en opknappen.
Op het gebied van verkeer zijn ook belangrijke besluiten genomen: na meer dan dertig jaar praten is een besluit genomen over de aanleg van een extra brug over de Oude Rijn in Woerden-west, de Rembrandtbrug. Een enorme investering, maar na decennia praten denk ik dat de Woerdense gemeenteraad echt een wijs besluit heeft genomen, waarmee de Rembrandtlaan en Boerendijk worden ontlast. Op het gebied van verkeer is trouwens sowieso veel gebeurt als ik ook denk aan het vernieuwen van de Boerendijk en het besluit om een fietstunnel onder de Steinhagenseweg aan te leggen.

De woningbouw op Nieuw-Middelland, waar oude kantoren plaatsmaken voor woningen, is ook een bijzonder project waaraan ik werk. Dit jaar worden daar meer dan 300 huizen opgeleverd, waarvan het merendeel betaalbare huur- en koopwoningen. Belangrijk in deze tijd van grote woningnood’.

Zonder de samenleving kom je er niet
Vanuit je rol als wethouder ben je veel met mensen in contact. Op welke manier heb je inwoners ontmoet in de afgelopen jaren? Arjan Noorthoek: ‘Er zijn in Woerden veel inwoners die meedenken met de gemeente. Bij de keuze voor de Rembrandtbrug en bedrijfsruimte voor ondernemers heb ik meegemaakt dat de inbreng van inwoners heeft gezorgd voor andere keuzes en een beter besluit. Daarnaast zijn er ook veel inwoners die met elkaar initiatieven ontwikkelen, bijvoorbeeld vanuit sportverenigingen. Een nieuwe sport als padel heeft een enorme opkomst gehad in Woerden. Ook het basketbalveldje aan de Essenlaan was er niet gekomen zonder inwoners die zich hiervoor hard hebben gemaakt’.

Als wethouder Jeugd heb je ook de eerste jeugdlintjes onlangs uitgereikt. Waarom vindt je het belangrijk dat jongeren ook een lintje krijgen? ‘Het uitreiken van lintjes voor Koningsdag vind ik altijd een hoogtepunt. Je zet mensen in het zonnetje die jarenlang zich vrijwillig inzetten voor de samenleving. Ook onder jongeren gebeuren heel veel mooie dingen. Het is belangrijk om deze jongeren de waardering te geven die ze verdienen!’

Niet altijd had jij het als wethouder ook gemakkelijk. Bijvoorbeeld rondom het parkeerbeleid ben je ook persoonlijk onder vuur komen te liggen. Wat doet dat met je?

Noorthoek: ‘Niet alles kan goed gaan. In mijn ogen gaat het er dan om dat je verantwoordelijkheid neemt voor je werk en daar niet voor wegloopt. Dat heb ik zo goed mogelijk proberen te doen door in gesprek te gaan met inwoners en de gemeenteraad en de scherpe randen van het beleid doelgericht aan te passen.

Ik zie wel een ontwikkeling dat groepen inwoners steeds meer tegenover elkaar en tegenover de gemeente komen te staan. Daar maak ik me zorgen om. Meningen verharden en leden van de gemeenteraad, maar ook wethouders en de burgemeester worden soms zonder enige vorm van respect behandeld. De gemeente zal nog meer in gesprek moeten zijn met inwoners en ondernemers. Duidelijk verantwoording afleggen van keuzes. Ik probeer dat zelf ook te doen door als Woerdense wethouder echt tussen de mensen te zijn, bij evenementen en bij sportwedstrijden. Ik hoop dat we met elkaar het tij kunnen keren, waarbij we weer wat meer in verbinding komen in plaats van te verharden’.

Vooruitblik
Met die verbinding wil jij ook zelf verder aan de slag. Je bent opnieuw kandidaat-wethouder voor het CDA Woerden. Wat wil je de komende jaren gaan doen?
Arjan Noorthoek: ‘Ik hoop dat ik de komende vier jaar mag verder bouwen op het fundament en netwerk dat ik in de afgelopen periode in de samenleving en regio heb kunnen opbouwen. Er is echt veel werk te doen. Om de woningnood te bestrijden moeten we 1.200 huizen bouwen, met name ten Zuiden van het Station in de Poort van Woerden. Dat vraagt ook aanpassingen van het wegennet, ik denk ook aan een oostelijke randweg. Veilige fietspaden zijn daarbij voor mij als fietser echt een eerste prioriteit. Verder komt er een belangrijke keuze voor de toekomst van de zwembaden aan en de plannen voor het recreatie-eiland Cattenbroek liggen klaar, wat mij betreft gaan we hier snel mee aan de slag. Kortom: genoeg om vier jaar samen met de gemeenteraad aan te werken. Ik hoop daarom opnieuw samen met de raad en met alle inwoners en ondernemers van onze gemeente te mogen werken aan de beste keuzes voor Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.