14 december 2021

Woerdenaren ervaren iets meer drugsoverlast in de eigen wijk of buurt

Woerdenaren ervaren iets meer overlast van drugshandel of drugsgebruik in de eigen wijk of buurt ten opzichte van vorig jaar. Inwoners van de Binnenstad en het Schilderskwartier ervaren vaker drugsoverlast. Op dit moment kent Woerden geen hotspots van drugscriminaliteit. Dat schrijven burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van het CDA Woerden over drugsoverlast rondom sportparken, winkelcentra en in de wijken.

Naar aanleiding van signalen van inwoners stelden de christendemocraten vragen aan burgemeester en wethouders over overlast van het gebruik en handel in drugs rondom sportparken, winkelcentra en in de wijken. Uit de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2021 blijkt dat gemiddeld 23% van de Woerdenaren weleens overlast van drugs ervaren in de eigen buurt of wijk. Dat geldt vooral voor inwoners van de Binnenstad en het Schilderskwartier. Dat is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar (19%). In 2020 lag het landelijk gemiddelde op bijna 25%.

Er zijn op dit moment geen specifieke hotspots voor drugscriminelen bij burgemeester en wethouders in beeld. Als dat wel het geval is, dan zal per locatie worden bekeken welke maatregelen het meest geschikt zijn. Het aanbrengen van (extra) verlichting is daarbij één van de opties. Het aantal geregistreerde misdrijven op het gebied van drugshandel is ten opzichte van een jaar eerder rond deze tijd gedaald van 24 naar 17.

Het huidige veiligheidsbeleid voldoet, aldus burgemeester en wethouders. Er is geen aanleiding voor het opstellen van apart beleid gericht op het bestrijden van drugsoverlast. CDA-raadslid Rumo van Aalst: “De antwoorden van burgemeester en wethouders en de daarin genoemde cijfers stellen het CDA Woerden op dit moment gerust. Gelukkig zijn er geen specifieke hotspots in beeld. De overlast in de Binnenstad en het Schilderskwartier verdient wel aandacht. Het doet ons goed om te lezen dat als de overlast toeneemt, burgemeester en wethouders ook aanvullende maatregelen zullen nemen. Bijvoorbeeld door de overlastgevers met extra verlichting in de openbare ruimte letterlijk in het licht te zetten.

Dat alles neemt niet weg dat een kwart van onze inwoners overlast ervaart van het gebruik of handel in drugs in de eigen wijk of buurt. Het percentage van 23%, net onder het landelijk gemiddelde, mag nog best wat omlaag. En wij beseffen ons dat niet iedereen zich even vrij voelt om overlast van drugs te melden bij de Politie of gemeente. Dat is voor de meeste mensen toch echt wat anders dan het doen van een melding van geluidsoverlast of een losliggende stoeptegel. Het is niet voor niets dat de gemeente Woerden dit najaar, samen met omliggende gemeenten, een campagne Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) is gestart. Dat heeft ook direct geleid tot de aanhouding van twee vermoedelijke drugsdealers in onze gemeente. Drugsoverlast blijft de aandacht van het CDA Woerden houden. En aan onze inwoners de oproep om vooral te blijven melden."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.