12 november 2018

Woerdense raad stemt in met verkeersmaatregelen Woerden West

Woerdense raad stemt in met verkeersmaatregelen Woerden West

De gemeenteraad van Woerden heeft afgelopen donderdag in grote meerderheid ingestemd met een voorstel van wethouder Arjan Noorthoek (CDA), met daarin een pakket verkeersmaatregelen voor Woerden West. Met de maatregelen wordt de Kwakelbrug opgeknapt, komt er een vrijliggend fietspad langs de Boerendijk en een veilige oversteek naar de Willem van Oranjeschool.

Het besluit is een forse aanpassing van het in 2015 genomen besluit om verkeersmaatregelen in Woerden West te implementeren. Destijds was het plan bedoeld als oplossing voor voor het totale verkeersprobleem. Wat het CDA betreft was dat niet aan de orde: slechts met een extra brug over de Oude Rijn kan de verkeersdrukte over Rembrandtlaan, Jozef Israëlslaan, Boerendijk en Hoge Rijndijk ook daadwerkelijk worden verminderd. De aanleg van die brug is daarom inmiddels opgenomen in de plannen van het huidige college.

Het huidige voorliggende maatregelenpakket is tot stand gekomen na bewonersparticipatie. CDA raadslid en fractievoorzitter Job van Meijeren: "Het plan heeft lang stil gelegen, maar is dankzij de inbreng van de klankbordgroep wel veel beter. Geen omleiding van de drukke verkeersroute over alleen de Hoge Rijndijk, wél investeren in veilig fietsen en oversteken. We doen dat ook nog eens in combinatie met groot onderhoud en de inzet van provinciegeld. Hier knapt Woerden West echt van op!"

De planning is dat de maatregelen volgend jaar in uitvoering zullen komen, als er ook wordt gewerkt aan opwaardering van het kruispunt Waardsebaan - Hollandbaan. Verder zal de gemeenteraad volgend voorjaar een besluit nemen over de aanleg van de extra brug over de Oude Rijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.