25 januari 2018

Woerdense raad teleurgesteld door optreden College

DE MEERDERHEID VAN DE GEMEENTERAAD VAN WOERDEN SPREEKT HAAR TELEURSTELLING UIT OVER HET OPTREDEN VAN HET COLLEGE IN HET SOCIAAL DOMEIN

De Woerdense gemeenteraad heeft donderdagavond een 'motie van treurnis' aangenomen over het optreden van het College in het Sociaal Domein. Het College verzuimde namelijk de raad goed en tijdig te informeren. De raad werd om die reden verrast door een extra € 800.000,- aan kosten voor extra ambtenaren in het Sociaal Domein, ambtenaren die bovendien al in dienst bleken te zijn. De motie van treurnis werd door een raadsmeerderheid van CDA, CU/SGP, VVD en STERK Woerden aangenomen.

In oktober 2017 werd de raad onaangenaam verrast door een onverwachte post in de begroting voor het Sociaal Domein. In die begroting werd door het College ruim € 800.000 extra aangevraagd voor de ambtelijke organisatie Welzijn, zonder dat de raad hiervan tijdig op de hoogte was gesteld. Het College wilde hiervoor ruim een half miljoen euro uit de reserve halen. Uit de onderbouwing die het College aan de raad heeft voorgelegd blijkt bovendien dat de extra ambtenaren al enige tijd voor de gemeente werkzaam zijn. De raad is daarover verrast en teleurgesteld, omdat het College de raad hierover veel te laat heeft

CDA Woerden raadslid Marco Hollemans, één van de initiatiefnemers van de motie: "Als raad staan we nu met de rug tegen de muur. De wethouder heeft ambtenaren nodig en al aangenomen, en nu wordt de raad verzocht te tekenen bij het kruisje zonder dat we op tijd zijn geïnformeerd. Dat is niet de manier waarop we met elkaar om horen te gaan". Het CDA Woerden vindt het belangrijk dat ingezette gelden daadwerkelijk ten goede komen aan de inwoners. Hollemans: "Inwoners die zorg nodig hebben moeten daarvoor het geld ontvangen dat ze nodig hebben, maar we moeten ook zuinig en efficiënt met de middelen omgaan. Dat geld wordt namelijk betaald door de hardwerkende inwoners, de belastingbetalers. Juist om het geld ook ten goede te laten komen van de inwoners. De komende jaren zal die balans weer moeten worden hersteld in het Sociaal Domein".

De motie werd door een raadsmeerderheid aangenomen. De verantwoordelijke wethouders Yolan Koster en Hans Haring gaven namens het College toe de raad onvoldoende te hebben geïnformeerd, en boden hiervoor hun excuses aan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.