01 februari 2019

Wonen, bereikbaarheid en leefbaarheid

Wonen, bereikbaarheid en leefbaarheid zijn speerpunten van het CDA voor de Provinciale Statenverkiezingen

Nieuwe woonvormen voor ouderen en starters. Innovatieve verkeersoplossingen voor een betere bereikbaarheid van huis en werk. Het verbeteren van de vestigingsmogelijkheden en bereikbaarheid van MKB en familiebedrijven. En een toekomstbestendige en duurzame landbouw. Dat zijn de hoofdpunten uit het verkiezingsprogramma getiteld ‘Nu bouwen aan Utrecht’, dat de provinciale CDA afdeling Utrecht vandaag presenteert.

Provinciaal CDA-lijsttrekker Derk Boswijk overhandigde het programma vandaag aan de woningzoekenden Huibert Brak en Desi den Braber uit Zegveld. In deze plaats wil de gemeente aan de rand van het dorp woningen voor onder meer starters bouwen. De eisen die de provincie aan bouwlocaties stelt worden echter als knellend ervaren. "Een prima voorbeeld van hoe provincie en gemeente beter zouden kunnen samenwerken om de woningmarkt vlot te trekken" aldus Boswijk.

Het CDA kiest bij het oplossen van maatschappelijke problemen bij voorkeur voor oplossingen die van onderop worden gedragen, waardoor er meer draagvlak ontstaat. Dit geldt ook voor uitdagingen rond duurzaamheid en energietransitie. Het CDA Utrecht vindt dat de provincie vooral moet investeren in goede ideeën van inwoners en regionale bedrijven die de energietransitie vooruit helpen.

Flexibeler bouwgrenzen

De woningnood is een van de grootste maatschappelijke zorgen, met name in de Randstad. Het CDA wil daarom ook in de provincie Utrecht ruimere mogelijkheden voor maatwerk in woningbouw. Niet alleen in nieuwe woonvormen, maar ook in flexibelere bouwgrenzen van gemeenten (de zogeheten ‘rode contour’) moet worden geïnvesteerd. Verder kiest het CDA voor groene steden in een vitaal platteland, waarbij ruimschoots aandacht is voor meer groen in en rond de stad, recreatie en een toekomstbestendige landbouw.

Betrokkenheid inwoners

CDA-lijsttrekker Derk Boswijk: “Ik ben ontzettend blij met dit nieuwe verkiezingsprogramma. Het CDA heeft oog voor wat er onder de inwoners van deze provincie leeft. Wij willen bouwen aan structurele oplossingen voor de grote uitdagingen waar de Utrechtse samenleving voor staat. Directe betrokkenheid van onze inwoners is daarbij onmisbaar. Ik zie de komende campagne en de verkiezingen daarom met vertrouwen tegemoet.”

Naast lijsttrekker en huidig Statenlid Derk Boswijk staan ook de namen van Gedeputeerde Mirjam Maasdam en de Statenleden Chris Westerlaken, Tineke Koelewijn, Ardin Mourik-Geluk en Willem Wijntjes op de lijst. De hoogste nieuwkomer is Gerdien Bikker, uit de nieuwe Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.