08 december 2017

Woningbouw Woerden blijft opnieuw achter op planning

DE WONINGBOUW IN WOERDEN BLIJFT OPNIEUW FORS ACHTER OP DE PLANNING. HET CDA WOERDEN VINDT DIT 'ONBEGRIJPELIJK EN ONACCEPTABEL'.

De woningbouw in de gemeente Woerden is in 2017 opnieuw fors achtergebleven op de planning. Er worden dit jaar slechts 91 woningen opgeleverd, en dat zijn er 185 minder dan was gepland. Het CDA Woerden noemt de stilstand in de woningbouw onbegrijpelijk en onacceptabel, en vraagt het College om uitleg en actie. Volgens de fractie neemt de druk op de huizenmarkt in Woerden onnodig toe.

(KLIK HIER voor een Youtube video waar CDA Woerden raadslid Job van Meijeren het onderstaande bespreekt)

In de Woonvisie die de gemeenteraad in 2015 heeft vastgesteld is afgesproken dat Woerden ernaar streeft om in de gemeente ieder jaar gemiddeld 200 woningen te bouwen. De gemeente slaagt er echter steeds niet in om de planning daadwerkelijk te realiseren. In 2017 waren er 276 woningen in de planning opgenomen, maar slechts 91 (32%) wordt daadwerkelijk gerealiseerd.

Raadslid Job van Meijeren (CDA Woerden) wil uitleg en actie van het College: ‘Vorig jaar heb ook al aangekaart dat de planning niet realistisch blijkt en de voortgang teleurstellend. We moeten normalerwijze rekening houden met 30% planuitstel, maar er wordt nu amper 30% daadwerkelijk gerealiseerd. Ik wil van het College weten hoe dat kan, en welke maatregelen er genomen gaan worden om de planning niet nòg verder te laten uitlopen’. Eén van de redenen die tijdens een informatieavond werd genoemd is dat het Campina terrein pas in 2018 wordt opgeleverd. Echter, ook met de oplevering van die woningen verschuift de planning naar achteren.

(KLIK HIER voor een factsheet met de cijfers over 2016 en 2017)

Situatie nog slechter in de dorpen

Terwijl er in Woerden dit jaar in elk geval nog 87 woningen werden gebouwd, is in de dorpen de situatie helemaal slecht. Alleen in Kamerik werden dit jaar 4 huizen opgeleverd, maar ook dat zijn er 6 minder dan gepland. Bovendien is de planning voor 2018 en 2019 aangepast. Voor 2018 zijn er in Harmelen 29 woningen gepland (dit waren er eerder 59), in Kamerik 13 (eerder ook 13) en in Zegveld nul (oorspronkelijk 15). Van Meijeren maakt zich grote zorgen: "Als we onze dorpen vitaal willen houden is woningbouw keihard nodig voor de doorstroming, om de woningen betaalbaar te houden en om te zorgen dat jongeren in het dorp kunnen blijven wonen. Neem nu Zegveld: het goedkoopste huis dat daar te koop staat is € 345.000,-. In Kamerik staan slechts vier huizen te koop, en in Harmelen slechts één huis onder de € 250.000. De woningmarkt raakt absoluut oververhit".

Vervolg

Op 14 december 2017 spreekt de raad weer over de woningbouwplanning. Het CDA wil dat het College maatregelen gaat onderzoeken om de woningbouw te versnellen. Van Meijeren: "Misschien moet de gemeente maar minder harde eisen stellen. We hebben een afspraak met elkaar en die wordt op dit moment gewoon niet nagekomen. Het College moet àlles op àlles zetten om in 2018 de planning wel te realiseren". Het CDA pleit ervoor een actieplan op te stellen met een pakket aan maatregelen om de planning dit jaar wèl zoveel mogelijk te halen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.