31 augustus 2021

Zorgen bij CDA Woerden over gevolgen definitieve stop coronasteun kabinet aan ondernemers

Het kabinet stopt definitief met de coronasteun zo werd gisteren bekend. Vanaf 1 oktober gaat de stekker uit de generieke steunpakketten voor ondernemers. Het CDA Woerden heeft zorgen over de gevolgen van dit besluit voor lokale ondernemers. De partij wil daarom van het college weten op welke manier zij is voorbereid op dit besluit en of er inzicht is in het aantal ondernemers in de gevarenzone. 

Raadslid Rumo van Aalst van de Woerdense christendemocraten: ’Nu de steun van het kabinet stopt zullen de gevolgen van corona voor onze lokale economie zichtbaar worden. Corona is zeker nog geen verleden tijd, ook niet voor ondernemers die bijvoorbeeld het restaurant nog niet zo vol kunnen zetten als vroeger. Het valt nog te bezien in hoeverre het kabinet eind september het huidige maatregelenpakket met o.a. de 1,5 meter regel los kan laten. Dat betekent dat deze keuze van het kabinet pijn gaat doen. Als CDA Woerden willen we daarom weten hoe het college zich op dit scenario heeft voorbereid en op hoeveel ondernemers in de gevarenzone komen’. Het CDA wil van het college een overzicht van het aantal ondernemers dat geraakt wordt door het stoppen van de steunmaatregelen omdat ze nu nog steun ontvangen of een lagere omzet hebben als voorheen. 

Eerder heeft de gemeenteraad op initiatief van het CDA het college opdracht gegeven om samen met FermWerk, het UWV, de TechnoHUB en ondernemers te kijken naar mogelijkheden om mensen in de gemeente Woerden die werkloos raken snel van werk naar werk te begeleiden. Ook omdat er veel krapte is op de arbeidsmarkt, kan omscholing daar vaak bij helpen. Het CDA wil de stand van zaken van die gesprekken graag horen en de bereikte mijlpalen en resultaten. Van Aalst: ‘Onherroepelijk zullen de gevolgen voor de lokale economie zichtbaar gaan worden. De gemeente kan niet in het gat springen van de Rijksoverheid met steunmaatregelen. Wat we wel kunnen doen is klaarstaan voor mensen die hun baan verliezen en zorgen dat ze bij lokale bedrijven waar een tekort is aan werknemers aan de slag kunnen gaan’. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.