16 september 2020

Zorgen om de Schulenburch in Kamerik

(Foto Google Maps)

Er zijn grote zorgen in Kamerik over het voortbestaan van De Schulenburch. De gemeente Woerden heeft handhavend moeten optreden na meerdere overtredingen van de geluidsnormen bij feesten en partijen. Er zijn daarbij ook boetes opgelegd. Een buurman die geklaagd heeft over de overlast heeft in een blog duidelijk aangegeven welke redenen hij heeft voor zijn klacht (KLIK HIER).

Het bestuur van de Stichting tot Exploitatie van het Dorpshuis Kamerik heeft inmiddels te kennen gegeven (Algemeen Dagblad, 7 september 2020) dat het voortbestaan van De Schulenburch om diverse redenen in gevaar komt. Inwoners zijn een petitie gestart.

De Woerdense raadsfractie van de ChristenUnie-SGP heeft over dit thema vragen gesteld (KLIK HIER) aan het College van Burgemeester en Wethouders. Ook als CDA Woerden fractie volgen we de ontwikkelingen op de voet. Ons Kamerikse CDA-raadslid John Boere heeft inmiddels diverse keren contact gehad met het bestuur van de Stichting. Daarnaast hebben we een flink aantal berichten van inwoners ontvangen die hun zorgen uiten over de ontwikkelingen. We zijn blij met de vragen die de CU-SGP fractie heeft gesteld aan het College en zijn benieuwd naar de reactie hierop.

Het CDA Woerden vindt de functie die De Schulenburch vervult uitermate belangrijk voor het dorp Kamerik. De sporthal is een plek van samenkomst voor veel verenigingen, er wordt gebruik gemaakt van de zalen voor dorpse activiteiten en evenementen, en de brandweerkazerne en de bibliotheek zijn onderdeel van het pand. Onze fractie heeft al eerder aangedrongen op een onderzoek naar de toekomst van De Schulenburch voor Kamerik, mede omdat het gebouw verouderd raakt en er herinvesteringen nodig zijn in de brandweervoorzieningen. Dat onderzoek zou nu bijna afgerond moeten zijn.

CDA Woerden raadslid John Boere: "Met het oog op het belang voor Kamerik moeten alle betrokkenen nu niet langer met de vingers wijzen, maar met elkaar om tafel om te komen tot een visie op de langere termijn. Welke functies dient het dorpshuis De Schulenburch daarbij te vervullen, en welke functies hebben al elders hun plek gevonden? Moeten we renoveren, of zelfs slopen en opnieuw bouwen? Hoe kan dit alles tot een sluitende exploitatie komen? Daarbij moet het belang van het dorp voorop staan wat het CDA betreft. Dorpse evenementen moeten zeker kunnen plaatsvinden in De Schulenburch, en we moeten goed kijken of feesten en partijen wel onderdeel moeten zijn van de exploitatie of dat dit anders is te organiseren. In elk geval met minder overlast voor de omgeving. De gemeente moet daarin het voortouw nemen. Ik heb geen zin om stil te gaan zitten kijken hoe de boel kapot gaat".

Het CDA Woerden wijst erop dat voorzieningen in het pand, zoals sporthal en bibliotheek overeind moeten blijven. Samen stappen zetten richting een goede oplossing lijkt dus verreweg het beste.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.