03 juni 2021

Zorgen over tempo vervanging brandweerkazernes

Na ruim een half jaar niets te hebben vernomen over de voortgang van de vervangende nieuwbouw brandweerkazernes Harmelen en Zegveld kwam er op 20 april jl. een voor het CDA Woerden verontrustende raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders. Dat was voor CDA-raadslid Rumo van Aalst tijd voor het stellen van schriftelijke vragen over de voortgang in dit dossier.

Op dinsdag 1 juni waren de antwoorden van het college daar. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft zich na interne afweging teruggetrokken als opdrachtgever/bouwheer. Dat betekent dat de gemeente de brandweerkazernes zelf moet gaan realiseren en na oplevering in eigendom aan de VRU gaat overdragen. Op dit moment wordt daar een projectorganisatie binnen de gemeente voor opgericht, aldus het college. Van Aalst: "Geen nieuws blijkt helaas niet altijd goed nieuws. Oplevering van de brandweerkazernes in Harmelen en Zegveld gaat niet meer lukken in 2023. Daar maken wij ons als CDA zorgen over, temeer omdat er ook nog geen concrete planning is. De nieuwe locaties zijn nog niet bekend en als het zover is, moeten er nog afspraken met grondeigenaren worden gemaakt".

Gelukkig staat in het antwoord op de vragen ook positief nieuws. De VRU gaat direct na de lockdown toestemming geven om werkzaamheden uit te voeren die de brandweerkazernes weer ARBO-proof maken. Van Aalst: "We zijn blij dat er tijdelijke ARBO-voorzieningen in de brandweerkazernes van onze dorpen worden uitgevoerd. Dat is al lange tijd hard nodig. Onze brandweervrijwilligers verdienen een goede en optimaal veilige werkomgeving. Het is ook goed om te lezen dat de vrijwilligers worden betrokken bij de keuzes die gemaakt worden met betrekking tot locatie, programma van eisen, ontwerp en uitwerking van de nieuwe brandweerkazernes."

Gezien de zorgen over het tempo en de niet concrete planning overweegt het CDA Woerden hier bij de behandeling van de kadernota of begroting 2022 een motie over in te dienen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.