Harmelen

Goed contact met inwoners

Het dorpsplatform Harmelen is een belangrijke gesprekspartner van de gemeente. Het CDA wil de komende jaren met het platform en de inwoners van Harmelen een goed gesprek voeren over de prioriteiten voor het dorp. We vinden het belangrijk dat Harmelenaren zich herkennen in het stadsbestuur. Dat vraagt van de gemeente ook kennis van wat er zoal speelt in Harmelen.

Woningbouw

De woningbouw in Harmelen staat al lange tijd (15 jaar) helemaal stil. Daar wil het CDA de komende jaren veel verandering in brengen. De nadruk ligt daarbij op betaalbare koophuizen, zodat zowel jongeren als senioren voldoende kansen krijgen. De gemeente Woerden moet periodiek onderzoek doen naar de woonbehoefte om op basis daarvan een adequate woonvisie te ontwikkelen. Dit dient te gebeuren in en na overleg met de inwoners en relevante werkgroepen. Bouwen dient vervolgens te gebeuren op basis van een afgewogen totaalplan met behoud van het dorpse karakter. Het oogmerk van woningbouw in Harmelen is bouwen voor de eigen woningbehoefte. Wat het CDA betreft is bouwen op Haanwijk de komende jaren (nog) niet nodig, er zijn voldoende andere locaties beschikbaar voor woningbouw.

Dorpshuis

Het dorpshuis in Harmelen is een mooi voorbeeld van een sociale ontmoetingsplek in de sterke samenleving. Het CDA wil graag de komende periode met de initiatiefnemers in gesprek blijven om deze functie te behouden en te versterken. Ook voor de gemeente moet het dorpshuis als uitvalsbasis in Harmelen dienen.

Wegen

De randwegen hebben al veel verbetering gebracht wat betreft de verkeersdrukte in Harmelen. Daar is het CDA blij mee. Nu is het zaak dat ‘de puntjes op de i’ worden gezet. We willen uitwerken welk soort verkeer het best waar door het dorp kan rijden. Ook gaan we kijken of op die manier de Dorpsstraat en vooral Haanwijk minder druk kunnen worden. Aandachtspunt is de vraag of er sprake is van overlast en onveilige verkeerssituaties op de route Leidsestraatweg als gevolg van de aanleg van de randwegen en sluipverkeer van de A12 en de A2.

Vrijwilligers

Jongeren laten het dorp leven. Er is ontzettend veel voor hen te doen op gebied van (vrijwilligers)werk, sport en andere vormen van vrijetijdsbesteding. We zetten erop in dat alle jongeren van Harmelen lid zijn van een vereniging en/of ergens vrijwilliger zijn en zo hun bijdrage leveren aan het sociale leven.

Veiligheid

Over het algemeen vinden inwoners het prettig dat men elkaar in Harmelen (op een positieve manier) in de gaten houdt. Toch doen zich ook zaken voor die niet in Harmelen thuishoren. Samen met de politie kunnen inwoners er zelf voor zorgen dat iedereen in Harmelen zich ook in de toekomst veilig blijft voelen. We zorgen er onder andere voor dat WhatsApp-groepen in alle wijken en straten van Harmelen actief zijn. We zijn in het kader van wijkgericht werken en veiligheid sterk voorstander van de inzet van een toezichthouder in Harmelen.

Parkeren

Om het winkelend publiek in het centrum van Harmelen voldoende parkeergelegenheid te bieden, is het CDA van mening dat de parkeerplaats Kalverstraat/Kloosterweg een zogenoemde blauwe zone moet worden. Daarmee wordt voorkomen dat de parkeerplaats wordt gebruikt door forensen die gebruikmaken van het openbaar vervoer en hun auto de hele dag op deze parkeerplaats achterlaten.

Goed onderhoud

Mensen in Harmelen hebben ideeën over hoe zij het groen in hun straat graag willen zien en zijn bereid daarvoor zelf de handen uit de mouwen te steken. Wat het CDA betreft wordt door de gemeente het basisniveau van onderhoud aan stoepen, groen en straten op orde gebracht. Samen met Harmelenaren gaan we in gesprek over verbeteringen waaraan ze zelf kunnen bijdragen, bijvoorbeeld snoei- of maaiwerk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.