Herkenbare Woerdense politiek

Samenvatting

De afgelopen jaren zijn vijf wethouders in Woerden afgetreden. Er werd te weinig geluisterd naar de inwoners. Het CDA wil een omslag teweeg brengen: een open politiek, luisteren naar de inwoners en  herkenbare mensen in de raad en het college van burgemeester en wethouders.

We brengen herkenbaarheid en vertrouwen terug in de Woerdense politiek: onze kandidaten voor raad en college zijn deskundig en bekend in de Woerdense, Harmelense, Kamerikse en Zegveldse samenleving. Inwoners moeten zich herkennen in hun bestuurders: het CDA wil daarom dat wethouders in Woerden wonen. Onze wethouder zal ook uit de lokale gemeenschap komen. 

Onze aanpak

In de ogen van het CDA is het gemeentebestuur de afgelopen jaren te veel op afstand komen te staan van de samenleving. Door beperkte kennis van de Woerdense, Harmelense, Kamerikse en Zegveldse samenleving stonden inwoners en gemeente soms tegenover elkaar in plaats van dat ze samen optrokken. Wij willen de komende jaren die relatie herstellen, door samen met inwoners, verenigingen en ondernemers verder te bouwen aan een warme en bloeiende gemeente Woerden, die klaar is voor de toekomst.

Bestuur dicht bij de inwoners vraagt om herkenbaarheid: bestuurders die de inwoners kennen. Onze kandidaten voor de gemeenteraad wonen in alle wijken, dorpen en buurtschappen. Ze kennen de buurt en de bewoners. Wij willen dat wethouders wonen in de gemeente waar zij bestuurder zijn. Als het CDA een wethouder mag leveren, zal deze dus uit de gemeente Woerden komen. We zetten in op vier voltijds wethouders. Ook de komende jaren zullen onze raadsleden in contact blijven met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en hun signalen naar het stadhuis brengen.

Bestuur samen met de inwoners betekent dat de gemeente uitnodigend is: ze staat open voor nieuwe ideeën en onderzoekt samen met de inwoners de mogelijkheden. Het CDA wil dat dit de basishouding is van ambtenaren en bestuurders in onze gemeente. De komende periode willen we dat zij meer in de wijken en dorpen werken, beter in contact met inwoners en ondernemers. Ook de samenwerking met de dorps- en wijkplatforms is belangrijk, want zij weten wat er leeft in de wijk en in het dorp. De gemeente moet deze manier van werken stimuleren, in gedrag en financieel. Lokale maatregelen worden altijd afgestemd met de vertegenwoordigers van de wijk of het dorp, en met buurtbewoners.

Bestuur samen met inwoners vraagt ook om een visie en strategie op het gebied van participatie. Afgelopen jaren werden initiatieven altijd positief ontvangen en zei de gemeente: ‘Ja, tenzij...’, Het CDA wil deze aanpak verbeteren, want het is vaak niet duidelijk wat de gemeente bedoelt met deze woorden en waar een initiatief dan precies op kan rekenen. Het CDA vindt dat inwoners al in een vroeg stadium betrokken moeten worden bij plannen en beleid. Hierbij is het belangrijk dat er ruimte is voor verschillende meningen en standpunten. De gemeente bewaakt een open, eerlijk en zorgvuldig proces, en is verantwoordelijk voor het maken van de uiteindelijke keuzes.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.