Hondenbelasting

Honden moeten geen melkkoe van de gemeente zijn. Toch mag van hondenbezitters wel een extra bijdrage worden gevraagd in de vorm van hondenbelasting. We geven immers ook veel geld uit aan faciliteiten zoals hondenuitrenvelden. Het CDA vindt dat de opbrengst van de hondenbelasting even hoog moet zijn als de uitgaven aan het hondenbeleid.

Afgelopen jaar is een voorstel aangenomen dat de hondenbelasting heeft verlaagd naar dit niveau, verdere stijging is daarom nu niet aan de orde. Dat zou betekenen dat andere belastingen, zoals de OZB, moeten worden verhoogt, we zijn daar geen voorstander van.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.