Preventieve zorg

Goede zorg begint met preventie, omdat voorkomen beter is dan genezen. Inwoners en de gemeente moeten zich dan ook daarop richten, omdat het vaak eenvoudiger is gezond te blíjven dan gezond te wórden. De gemeente kan samen met de GGD en de huisarts voorlichting geven over een gezonde levensstijl. Het gaat daarbij om goed bewegen, verstandig omgaan met alcohol, roken en eten.

Maar het gaat ook om goede zorg voor elkaar, sociale verbanden en gezonde relaties, veilige gezinssituaties. Samen met het zorgnetwerk wil het CDA investeren in goede voorlichting over bijvoorbeeld leefpatronen, overgewicht en genotsmiddelen (zoals alcohol, drugs en tabak). Het CDA wil in Woerden werken aan een rookvrije nieuwe generatie. Daarnaast zijn mensen het aan zichzelf en aan de samenleving verplicht om zorgvuldig met hun lichaam om te gaan.

Het CDA vindt dat de gemeente moet uitdragen dat een gezonde levensstijl belangrijk is. Dat doen we onder andere door op scholen te spreken over alcoholgebruik, en door drugsgebruik tegen te gaan. Ook vinden we een hechte sociale samenhang van belang, zodat problemen al in een vroeg stadium worden gesignaleerd. Daarvoor is het belangrijk dat mensen in hun eigen sociale omgeving kunnen blijven wonen.

En dat er wordt gepraat over gezondheid, goede relaties en dat men de weg weet naar advies en hulp. Het CDA wil dat inwoners niet alleen bij relatiebeëindiging voorlichting krijgen, maar ook over het gezond houden van je relatie, waarbij Woerden Wijzer een rol kan hebben. De gevolgen van relatiebeëindiging zijn namelijk groot; investeren in relaties is daarom essentieel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.