Referendum

Het referendum kan een instrument zijn om de mening van inwoners te peilen bij grote, uitzonderlijke beslissingen. Het CDA vindt dat dit instrument niet te snel moet worden ingezet: een afweging is vaak veel genuanceerder dan ‘ja’ of ‘nee’. Belangrijk is om beslissingen samen met inwoners te nemen, daarvoor zijn veel meer instrumenten inzetbaar dan een referendum: inwonersbijeenkomsten, opiniepeilingen en gewoon in gesprek gaan met inwoners bijvoorbeeld.

Het is belangrijk om in een gesprek de inzichten van inwoners serieus te nemen, goede participatie organiseren. Op die manier kunnen volksvertegenwoordigers in overleg met inwoners de belangen bij een beslissing afwegen. CDA’ers maken die afwegingen op grond van hun uitgangspunten: solidariteit, rentmeesterschap, verantwoordelijkheid en gerechtigheid. Anders dan bij sommige andere partijen weet de kiezer dus hoe het CDA zijn afwegingen zal maken. Alleen bij heel uitzonderlijke gevallen moet het referendum daarom raadgevend worden ingezet, vindt het CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.