Zorg dichtbij (professionele zorg)

Het aanbod in de zorg moet zijn gebaseerd op hoe mensen hun leven willen leiden. Het CDA wil woonvormen, het aanbod van zorg en ontmoetingsactiviteiten zó inrichten dat mensen die zorg nodig hebben zich thuis voelen en dat ouderen gelukkig oud kunnen worden. Ouderen moeten deel blijven uitmaken van onze samenleving en in groepsverband of zelfstandig een plekje naar hun zin vinden.

In de samenleving zijn hier veel zorgen over: ouderen wonen nog thuis terwijl zelfstandig wonen zwaar is, of krijgen naar hun gevoel te weinig zorg van de omgeving. Het is daarom van belang om daarover met het Rijk in gesprek te blijven, en in Woerden naar een goede balans en maatwerk te zoeken. In Woerden zijn er veel mooie voorbeelden van hoe dit in zorginstellingen wordt vormgegeven. Ook moet er goede thuiszorg zijn, ter ondersteuning van mensen die helemaal zelfstandig willen wonen.Het CDA wil zorgnetwerken stevig blijven stimuleren in Woerden en in de kernen.

De landelijke ontwikkelingen in de zorg gaan snel. Met elkaar moeten we hierop inspelen, samen met vrijwilligers en mantelzorgers. Het CDA wil dat het zorgaanbod in Woerden aansluit op de behoefte van de inwoners. Dat betekent dat zorg van goede kwaliteit moet zijn, dichtbij, laagdrempelig en goed bereikbaar.

De schoolarts, het consultatiebureau en de huisarts zijn belangrijke aanknopingspunten voor lokale zorg. We willen geen extra bureaucratie in Woerden organiseren, maar wel het sociale netwerk en de samenwerking verstevigen. Zo krijgen inwoners de hulp die bij hen past. Vanuit dat perspectief moet ook kritisch worden gekeken naar de rol van WoerdenWijzer als centrale doorverwijzer in de zorg. Dat moet geen dubbel werk opleveren, maar efficiëntie en gemak. Het CDA wil dat het komende jaar kritisch bekijken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.