Zegveld

Het dorpsplatform in Zegveld en buurtcomité De Meije zijn belangrijke partners van de gemeente bij onderwerpen die de inwoners aangaan. Het CDA heeft samen met het platform en comité gewerkt aan de uitvoering van het dorpsplan van Zegveld, dat gaan we ook komende jaren weer doen. Het platform moet steeds op tijd door de gemeente worden betrokken bij plannen. Ook is het van belang dat de gemeente weet hoe de gemeenschap in elkaar zit.

Woningbouw

De woningbouw in Zegveld ligt stil. Dat is zeer zorgelijk voor de toekomstige vitaliteit van het dorp. Veel jongeren zijn de afgelopen jaren verhuisd naar andere plaatsen, het aantal kinderen op de scholen neemt af. Het CDA wil dat binnen twee jaar een start wordt gemaakt met bouwen voor de projecten Weidz (2019) en op de locatie Pionier (2018). Er is vooral behoefte aan (koop)woningen voor starters en senioren en woningen die zorgen voor doorstroming op de woningmarkt.

Het CDA hoopt dat het plan Zegveld Zuidzijde ook verder gaat ontwikkelen en dat bedrijven in de rand van het dorp plaatsmaken voor beperkte woningbouw. De wooncomplexen Boschsloot en Zonkant zijn gedateerd en voldoen niet meer aan de eisen. Het CDA wil dat de gemeente afspraken maakt met GroenWest voor sloop-nieuwbouw op deze locaties.

Goede voorzieningen en (sport)verenigingen

De voorzieningen in Zegveld zijn van belang voor ontmoetingen in het dorp en voor de sociale samenhang. Het gaat daarbij om de ondernemers zoals supermarkt, kapper, bakker en bloemenwinkel, maar ook om Milandhof, bibliotheek en sportclubs. Vooral voor die laatstgenoemde instanties kan het gemeentebeleid iets betekenen. Het CDA wil dat de tarieven voor buitensporten niet verder stijgen. De bibliotheek moet tot bloei komen, het gesprek hierover zetten we voort. 

Oud worden in Zegveld

De zorgcoöperatie Zegveld Zorgt is een succes aan het worden. Het CDA wil samen met de initiatiefnemers in gesprek blijven om te leren van hun ervaringen. De komende jaren kunnen we onderzoeken of dit initiatief als voorbeeld kan dienen voor andere kernen en wijken. Het CDA wil dat de gemeente dit initiatief alle ruimt biedt om binnen Zegveld en De Meije zorgtaken vorm te geven. De financiering moet op langere termijn worden veiliggesteld.

Verkeersveiligheid

De verkeerssnelheid op wegen zoals de Hoofdweg en Milandweg, maar ook in de woonwijken is een aandachtspunt voor de veiligheid. Hierop moeten inwoners elkaar aanspreken, maar de gemeente moet ook zorgen voor handhavend optreden. Met de bouw van Weidz en de verplaatsing van de tennisbaan wil het CDA ook kijken of de grens van de bebouwde kom misschien te verplaatsen is, waardoor dit gedeelte van de Milandweg anders wordt ingericht en de veiligheid verbetert.

Buitenruimte goed onderhouden

De kwaliteit van de openbare ruimte is een belangrijk aandachtspunt. Het onderhoud van groen is niet op orde, heggen worden niet geknipt, gras wordt nauwelijks gemaaid. Dat moet beter; de gemeente moet het basisniveau op orde brengen. Daarnaast willen we dat de gemeente in gesprek met inwoners kijkt naar aanvullende wensen en daar afspraken over maakt. De grote renovatie van de Slotenbuurt en de Nijverheidsbuurt zal de komende jaren plaatsvinden. In De Meije zal de Meijekade samen met het waterschap worden opgepakt: een goede weg en waterveiligheid moeten hierbij hand in hand gaan.

Ondernemerschap

Voor de toekomst van kleine ondernemers in Zegveld is het van belang dat de schaarse ruimte goed wordt benut. Het CDA wil dat de gemeente met de ondernemers in de Nijverheidsbuurt overleg voert hoe dit het beste kan worden ingevuld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.