11 oktober 2020

Aandacht voor N224 vanuit het CDA

"Het CDA Woudenberg is samen met de N224 klankbord hard bezig om de N224 te ontlasten. Op dit moment is de N224 een ontzettend drukke weg met vooral veel vrachtverkeer. Dit verkeer gaat alleen maar toenemen door vooral de extra bouw van woningen en de extra hectares bedrijventerrein die Scherpenzeel heeft toegezegd gekregen. De wens is om een extra rondweg aan te leggen, om de N224 juist te ontlasten. De gedeputeerde heeft echter al op voorhand gezegd hier niet akkoord mee te willen gaan. Dit was wel voordat het duidelijk was dat Scherpenzeel extra hectares bedrijventerrein krijgt. Reden voor het CDA om vragen te stellen.

 

Geacht College,

In de Woudenberger van dinsdag 15 september en dinsdag 6 oktober stonden twee artikelen over de wens van een 180-tal bewoners van de gemeente Woudenburg met het verzoek iets te doen aan de overlast die de N224 nu al veroorzaakt.

Wij melden, aanvullend, een drietal kwesties die het probleem van de overlast kunnen vergroten en dat zijn:

- De provincie Gelderland heeft aan de gemeente Scherpenzeel toestemming 5 hectare bedrijfsterrein toe te voegen aan het huidige areaal en,

- Onze provincie is doende de planvorming af te ronden van de onderdoorgang van het spoor Utrecht-Arnhem bij Maarsbergen.

- Dat in de gemeente Woudenberg een start is gemaakt met plan Hoevelaar dat zorg draagt voor ruim 900 extra woningen.

Beide geschetste ontwikkelingen zullen naar alle waarschijnlijkheid meer verkeer aantrekken, ook in noordelijke richting, met alle gevolgen van dien voor het centrum van het dorp.

In het betreffende artikel sluit de Gedeputeerde een rondweg, die mogelijk een oplossing kan bieden aan de klachten van de omwonenden, op voorhand uit. In het coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie voor Utrecht’ wordt duidelijk gesproken dat men terughoudend is met nieuwe weginvesteringen maar als het om veiligheid, gezondheid of overlast betreft dat een rondweg mogelijk een optie is.

Daarom heeft het CDA de volgende vragen:

1. Waarom is de optie voor een rondweg nu al uitgesloten?

2. Welke maatregelen kan en gaat de Provincie op korte termijn treffen om de overlast nu al te verminderen?

Vriendelijke groet,

Daphne de Kruif, commissielid voor het CDA

Willem Wijntjes, Statenlid voor het CDA"

Bron: https://cdaprovincieutrecht.nl/nieuws/408-cda-stelt-vragen-over-n224.html

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.