11 oktober 2020

CDA Woudenberg maakt zich sterk voor behoud speeltuinen

"Jan Bessembinders (CDA) heeft vragen gekregen van ongeruste ouders met kinderen die bezorgd waren dat het voetbalveldje en de recent gebouwde speeltuin aan de Kennedylaan zouden verdwijnen vanwege bouwplannen van de gemeente en vroeg het college om reactie.

Wethouder Pieter de Kruif kon de bewoners geruststellen. Hij vertelde dat de gemeente op dit moment bezig is met het opstellen van een visie voor onder andere dit gebied. Daarnaast wordt ook gekeken naar de dorpsrandzone tussen de Europaweg en de Maarsbergseweg. ,,We kijken daarbij onder meer naar de bouwmogelijkheden op het terrein waarop nu de Vallei Ruiters zijn gevestigd. Bebouwing van het voetbalveldje en de speeltuin maken vooralsnog geen onderdeel uit van onze ideeën voor het gebied. De speeltuin vervult namelijk een belangrijke functie in de wijk en is ook onlangs vernieuwd”, aldus de wethouder.

Hoe belangrijk die functie is, legt Leo van der Meij uit. Hij is leerkracht en adjunct-directeur van de naastgelegen basisschool De Olijfboom. ,,Onze kinderen maken veel gebruik van de speeltuin en het voetbalveldje. In deze coronatijd zijn er onvoldoende speelplekken op ons schoolplein. Daarom gaan ook enkele klassen in de pauze naar de speeltuin en het voetbalveldje. Ook door de buurt wordt er veel gebruik van gemaakt.”

In zijn vrije tijd zit Leo van der Meij in het bestuur van het CDA. Toen hij van een bezorgde ouder hoorde van de bouwplannen besloot hij de zorgen bij zijn CDA-fractiegenoten neer te leggen. ,,We zijn heel blij met het antwoord van de wethouder. Mooi dat het zo direct is opgepakt door onze fractie.”

De bouwplannen zijn niet nieuw. Begin 2019 was de gemeente ook al bezig met plannen voor dit gebied. Het idee was toen om 20 permanente kleine koopwoningen te bouwen. Vallei Ruiters huurt de grond van de gemeente, maar wilde toen niet meewerken en hield de gemeente aan het huurcontract tot 2024."

Bron: https://www.dewoudenberger.nl/lokaal/overig/368567/article

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.