21 mei 2023

Column Daphne: een jaar wethouder

Nu ik dit schrijf is het 19 mei en, zoals wellicht sommigen van u wel weten, is het precies een jaar geleden dat wij als college en ik als wethouder zijn geïnstalleerd. Het klinkt misschien als een cliché, maar het voelt toch echt zo: het jaar is voorbij gevlogen.

Dat het jaar voorbij gevlogen is heeft echt als reden geen dag hetzelfde is geweest. De functie biedt zoveel diversiteit, maar vraagt ook veel flexibiliteit. Of wij nou bezig zijn met het creëren van nieuw beleid of ons juist moeten focussen op crisis management, je moet aan staan en dat maakt het juist zo interessant. In samenspraak met de raad en het ambtelijke apparaat zijn wij als college constant bezig om Woudenberg weer een stukje verder te brengen. Graag neem ik u kort mee waar wij onder andere mee bezig zijn geweest sinds mijn vorige column.

Zoals ik al aangaf in mijn laatste column vind ik participatie een ontzettend belangrijk thema. Ondertussen hebben wij daar als college dan ook verschillende stappen in ondernomen. Wij zijn weer gestart met het spreekuur voor inwoners. Een laagdrempelige manier om met ons als wethouders in gesprek te komen. Ik hecht veel waarde aan deze momenten en gelukkig wordt het spreekuur dan ook goed bezocht. Daarnaast heb ik in mei de startnotitie participatie aan de raad voorgelegd. Met deze startnotitie wil ik aan de slag met het participatiebeleid van de gemeente, welke volgens het college aan vernieuwing toe is. Waarbij het vooral ook van belang is dat wij het geluid gaan horen van de inwoner die de weg richting de gemeente niet altijd even makkelijk vindt. Juist dat geluid wil je als gemeente ook horen. Daarnaast heb je verschillende vormen van participatie nodig om verschillende doelgroepen aan te spreken. Een belangrijke opdracht in mijn ogen.  

Ook is de biodiversiteit van de gemeente Woudenberg voor mij van belang. Hoe gaan we om met de aarde die wij gekregen hebben? Als gemeente zijn wij bijvoorbeeld druk bezig om het regenwater af te koppelen van het afvalwater. Dit water is namelijk schoon en kan prima voor bepaalde doeleinden gebruikt worden zonder dat het door de waterzuivering gaat. Daarnaast proberen wij inwoners te inspireren om hun tuinen te vergroenen. Wij zijn begonnen met het project “Tegeltje eruit, plantje erin” waarbij inwoners tegen inlevering van een tegel uit de tuin drie plantjes mee naar huis krijgen.

Op het gebied van mobiliteit en bouwen in Woudenberg blijven wij actief in gesprek met de provincie. De vitaliteit van onze mooie gemeente is daarbij van groots belang. Hoe zorgen wij ervoor dat ons dorp goed bereikbaar blijft, onze ondernemers goed kunnen blijven ondernemen en de verenigingen gezond blijven.

Deze column is niet lang genoeg om te beschrijven waar het college allemaal mee bezig is geweest de afgelopen maanden, maar ik hoop dat het een beeld schetst hoe wij bezig zijn met beleid maar tegelijkertijd ook meteen met de uitvoering!

Ondertussen naderen wij het zomerreces, een mooi moment om tot rust te komen, terug te kijken op het afgelopen jaar én vooruit te kijken naar wat gaat komen. Deze zomer zal voor mijn persoonlijk extra bijzonder zijn, want waar ik de zomer in ga als wethouder de Kruif, zal ik deze uitkomen als wethouder Boeve – de Kruif. U begrijpt het, ik ga trouwen. De voorbereidingen zijn zo goed als afgerond en mijn partner Mike en ik kijken nu vooral heel erg uit naar het moment waar wij zo lang op hebben gewacht. Ook u wens ik alvast een hele fijne zomer toe en ik hoop u weer snel te ontmoeten!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.