30 oktober 2022

De eerste vier maanden van wethouder Daphne

De eerste vier maanden zitten erop en het is nu al een ontzettend bijzonder avontuur. Op donderdagavond 19 mei werden wij als nieuw college beëdigd en op vrijdag 20 mei gingen wij meteen van start. Want zo is het wel; vanaf dag 1 ben je volledig verantwoordelijk en zo ervaar ik dat zelf ook. Je wilt, maar mag je ook vooral in gaan zetten voor het dorp waar je bent opgegroeid. Meer dan bijzonder vind ik zelf.

Bij al mijn portefeuilles zijn al belangrijke of bijzondere onderwerpen voorbij gekomen. Kijkend naar de portefeuille sport is La Vuelta letterlijk voorbij gekomen, wat haast niemand gemist kan hebben, maar heb ik ook het Woudenbergse Sportakkoord mogen ondertekenen. In dit akkoord wordt onder andere specifiek aandacht gevraagd voor inclusief sporten, wat voor dit college en mij persoonlijk de komende vier jaar een belangrijk aandachtspunt is. In de portefeuille mobiliteit was één van de eerste bespreekpunten het project Nico Bergsteijnweg. Hierbij bleken de geprognotiseerde werkzaamheden niet voldoende te zijn, oftewel er moest nog veel meer gebeuren dan verwacht. Voor de inwoners is het ontzettend belangrijk dat deze werkzaamheden goed uitgevoerd zouden worden, maar dit vroeg wel meer financiële middelen van de gemeente. Belangrijk om dan goed in gesprek te blijven met de ambtenaren, de raad maar vooral ook de inwoners.

Natuurlijk probeer ik ook het CDA-geluid te laten horen. Onze fractie is bijvoorbeeld de afgelopen jaren druk bezig geweest met verschillende verkeers- en vervoerproblemen, vooral met de nadruk op veiligheid. Zo heeft dit bij de coalitieonderhandelingen ook in het coalitieprogramma een plek gekregen. Onder andere door te kijken naar betere, veiligere en meer fietsenstallingsmogelijkheden. De CDA fractie heeft hier onlangs ook nog vragen over gesteld in de raadscommissie. Bij mijn eerste overleg met de ambtenaar verkeer heb ik hier meteen aandacht voor gevraagd. Gezamenlijk met de provincie kijken we nu naar het verbeteren van onze fietsenstallingen. Daarnaast heeft het college besloten om in de begroting, welke in oktober behandeld gaat worden in de raad, een deel van bestaand budget te gaan gebruiken voor een verkeersveiligheid campagne. Deze campagne vraagt juist input van de inwoners, in plaats van alleen te kijken naar de uitgevoerde onderzoeken van de gemeente. Zo proberen we onveilige verkeerssituaties met participatie beter aan het licht te brengen. Juist participatie is zo ontzettend belangrijk. Ik wil dan ook graag aan u vragen, schroom niet om bij mij aan te kloppen, of gewoon een berichtje te sturen, als u iets ziet in het dorp wat aandacht vraagt. Ik geloof namelijk dat wij het als partij samen moeten doen.

Als ik dan terugkijk, lijken de afgelopen vier maanden voorbij te zijn gevlogen. Ik probeer mijzelf er vaak aan te herinneren dat ik ook moet genieten, want voordat je het weet zijn die vier maanden opeens vier jaar.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.