30 oktober 2022

Zomerbezoek Wopke Hoekstra

Afgelopen zomer brachten CDA vicepremier Hoekstra samen met  minister Bruins-Slot, staatsecretaris Van Rij,  kamerlid Derk Boswijk en gedeputeerde Mirjam Sterk een werkbezoek aan ons dorp om de verbinding met de achterban te versterken.

Op initiatief van CDA Utrecht voorzitter Jacco van der Tak werd op het erf van melkveehouder Bert van Donselaar een gesprek georganiseerd met 40 CDA-leden uit de regio om van hen te horen hoe zij denken over allerlei onderwerpen. Na een openingswoord van Jacco, die het belang van de samenwerking tussen leden en regeringsleiders juist in deze tijd benadrukte,  volgde een inleiding door Bert, over communicatie als sleutel tot succes.


Na de aftrap ging de achterban in drie groepen uiteen, ieder met een van de bewindslieden. Uiteraard kwam het stikstofbeleid uitgebreid ter sprake. Vooraf was gezegd vooral niet met ‘meel in de mond’ te praten, maar vooral eerlijk naar elkaar te zijn. Dit leverde veel openhartige en inspirerende gesprekken op. Naast stikstof kwam ook zaken als woningnood en de koopkracht aan bod. De bewindslieden leidden de gesprekken maar luisterden aandachtig wat de achterban te zeggen had. Dit leverde en hele mooie en nuttige bijeenkomst op, waarbij meerdere mensen aangaven dat het partijgevoel een grote boost kreeg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.