Jan Budding

Kandidaat

Nadat ik in Woudenberg ben geboren en getogen ben ik ook in Woudenberg gaan werken. De overige leden van ons gezin zijn ook allemaal in Woudenberg gebleven. Simpelweg, omdat het wonen en leven in Woudenberg goed bevalt. Inmiddels ben ik 31 jaren oud en voel ik mij verbonden met andere Woudenbergers. Ik zeg altijd: Woudenberg is de basis en van daaruit ontplooi je alle activiteiten van het leven. 

Persoonlijk ben ik verbonden met Woudenbergers door familie, vrienden, werk, kerk, sport e.d. Het CDA staat voor samen leven. Dat wil zeggen naar elkaar luisteren en weten waar de behoefte van de mensen van de samenleving van Woudenberg liggen. Vervolgens wordt er samen gekeken naar de uitvoerbaarheid van de behoefte en de financiële haalbaarheid daarvan. Als rentmeester is het van belang al deze aspecten in combinatie met elkaar in het oog te houden en trachten te realiseren. Bij een en ander zal de bijbel in mijn ogen ons richtsnoer moeten zijn. In algemene zin ben ik een trotse Woudenberger aangezien veel zaken gewoon goed geregeld zijn. Nog meer onderlinge betrokkenheid en oog hebben voor de mensen die dat nodig hebben moedig ik verder aan. De activiteiten die reeds op dat terrein bestaan moeten verder worden uitgebouwd en de gewenste reikwijdte moet onderzocht en gehaald worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.