Financiën

De omvang en het budget van de gemeentelijke organisatie moeten aansluiten op het takenpakket van de gemeente. Maar tegelijkertijd mogen bezuinigingsmaatregelen er niet toe leiden dat gemeentelijke taken niet of onvoldoende kunnen worden uitgevoerd. Uitgangspunt van het CDA is dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met publieke middelen. Juist in een tijd waarin het economisch onzeker is en er veel overheidstaken vanuit Den Haag naar de gemeente zullen worden overgeheveld.

Het CDA is voorstander van een begrotingsevenwicht en een robuust financieel weerstandsvermogen van de gemeente. Hierin vinden we burgerparticipatie van groot belang, zoals bijvoorbeeld via de onlangs gehouden bezuinigingsdialoog. Daarnaast vraagt het CDA de gemeente actief te kijken naar andere mogelijkheden dan lastenverzwaring om inkomsten te genereren. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.