Spitsuur

N226

Vanwege de loop van de N226 hebben we al jaren te maken met een in tweeën gesplitst centrum. Het verkeer van de N226 brengt de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en veiligheid van ons centrum schade toe.

Het CDA heeft het college de opdracht gegeven om voortdurend bij de provincie Utrecht deze problematiek onder de aandacht te brengen. Wat het CDA betreft, wordt het centrum van Woudenberg zoveel mogelijk door doorgaand verkeer ontzien. Snelheidsbeperkende maatregelen op de N226 zijn nodig om de verkeersintensiteit terug te dringen. Het CDA maakt zich de komende periode sterk om samen met de ondernemers tot een oplossing te komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.